Терапевтични продукти за хора и животни

За производството на висококачествени лекарства Alfa Laval предлага широка гама от решения за сепариране, компоненти за обработка на течности и топлообменници, така че да оптимизирате вашите технически процеси, да постигнете по-високи производствени резултати или да подобрите рентабилността, като същевременно спазвате високи стандарти за хигиена и надеждност.

Human and animal therapeutics production 640x360

Предлага дългогодишен опит в подготовката на клетъчни култури и оборудване, съответстващо на нормативните изисквания

  • Защитете характеристиките и качеството на продукта със съгласуваност в партидите и между партидите
  • По-високи производствени резултати и период на безотказна работа, съчетани с възможно най-високото ниво на хигиена
  • Създадени за безпроблемно пускане в експлоатация, атестиране и валидиране
  • Ефективни операции – по-малко обработка на отпадъци и потребление на комунални услуги
  • Отговарящи на съответния фармацевтичен стандарт

С помощта на нашата гама от оборудване и глобална мрежа от представители за продажби и услуги, ние предлагаме устойчиви решения, които отговарят на най-високите изисквания в клетъчните култури. Обезпечено с пълна документация, цялостна инженерна и валидираща поддръжка, нашето иновативно оборудване предлага оперативна ефективност и помага да се поддържа целостта на продукта, както и да се подобри конкурентоспособността.

.

Таблица за обработка на клетъчни култури

Щракнете върху активните точки по-долу, за да прочетете за предизвикателствата и решенията.

Biotech process chart
.

Акцентирани технологии

.

360° портфолио на услуги


Хигиенното оборудване на Alfa Laval се поддържа от портфолиото на услугите на Alfa Laval 360° за удължаване на производителността.

Свържете се с нас