Обработка на окончателния състав

Осигуряването на надеждни последователни лекарствени продукти изисква ефективни процеси по време на окончателното формулиране. Нашето хигиенно оборудване гарантира използването на активната съставка, като същевременно увеличава производствените резултати. Alfa Laval разполага с цялостно предложение, обхващащо решения за измерване, изпомпване, сепариране, отклоняване, отопление, охлаждане, разбъркване или смесване, автоматизиране, контролиране и почистване за критично важни процеси.

Final formulation 640x360

Съчетайте максимална хигиена с максимална ефективност

  • Спазвайте всички приложими стандарти и добри производствени практики (cGMP)
  • Гарантирайте характеристиките и качеството на продукта и защитете целостта на готовия продукт
  • Осигурете съгласуваност в партидите и между партидите
  • Лесно въвеждане в експлоатация, атестиране, почистване и обслужване
  • Увеличете периода на безотказна работа и производствените резултати, като същевременно намалите консумацията на енергия и вода

Производството на фармацевтични продукти е особено предизвикателно по време на крайната формулировка – от разработването на по-ефективни и рентабилни процеси до запазването на стабилността и ефикасността на продукта. Постигането на стабилни формулировки – независимо дали става дума за течни формулировки, твърди лекарствени форми или еднодозови и многодозови форми – изисква процеси, които насърчават стабилността, като същевременно запазват безопасността, идентичността, силата, качеството и чистотата на медикамента. Alfa Laval разполага с цялостно предложение, обхващащо решения за измерване, изпомпване, сепариране, отклоняване, отопление, охлаждане, разбъркване или смесване, автоматизиране, контролиране и почистване за критично важни процеси. Всички компоненти също така се доставят с пакети с фармацевтична документация, базирани на добри практики за документиране (GDP).

360° портфолио на услуги


Хигиенното оборудване на Alfa Laval се поддържа от портфолиото на услугите на Alfa Laval 360° за удължаване на производителността.

Свържете се с нас

Брошура: Здравословен тласък за вашия бизнес

Брошура: Очаквайте повече – линия Alfa Laval Pharma и Pharma-X