Производство на ароматни съединения

Производството на бензол, толуен, ксилен или други ароматни съединения изисква комбинация от висока производствена ефективност и ниски разходи. Ето защо производителите на ароматни съединения разчитат на Alfa Laval, за да посрещнат глобалното търсене, като същевременно запазят конкурентоспособността си. Нашето ноу-хау с широко приложение, както и надеждно термо и сепариращо оборудване, поддържат разходите ниски, като същевременно увеличават производителността и рентабилността.

Aromatics production 640x360

Оптимизиране на производството на ароматни съединения за нефтопреработвателната промишленост

За да достигнете изцяло ново ниво на топлинна интеграция в инсталациите за ароматни съединения, потърсете терморешенията на Alfa Laval. Конвенционалните ароматни инсталации, които използват традиционни кожухотръбни топлообменници за интегриране на топлина, обикновено са ограничени поради големия си размер и високи разходи. Заварените топлообменници на Alfa Laval, от друга страна, осигуряват разходно ефективно регенериране на топлината, за което обикновено се изисква последователност от пет или повече кожухотръбни топлообменници, за да се изпълни същата задача. Компактният дизайн на нашите топлообменници позволява да се освободи до 40% повече подово пространство, което след това може да се използва за увеличаване на производствения капацитет или за управление на други процеси.

Освен това Alfa Laval разполага и с иновативни решения, за да направи процесите по-ефективни чрез използването на високоефективна технология за сепариране. Има няколко позиции по линията за производство на ароматни съединения, където е от решаващо значение да се гарантира, че смазочното маслото на компресора е чисто. В хиляди инсталации по света производителите на ароматни съединения разчитат на технологията за високоскоростно сепариране на Alfa Laval, за да удължат експлоатационния живот на смазочното масло на компресорите си. Също така е важно да се отбележи: Alfa Laval е пионер в използването на ситови декантери в процеса на кристализация на параксилен.

Нашите технологии са доказани в цял свят. Alfa Laval си партнира с водещите световни технологични лицензодатели за процесите на производство на ароматни съединения: 

  • Хидрогениране
  • Реформинг
  • Екстракция на бензен-толуен
  • Извличане на параксилен
  • Изомеризация на параксилен
  • Процеси на трансалкилиране/диспропорциониране