Производство на етилен

Производството на етилен изисква постоянен фокус върху ефективността. Увеличаването на производството при минимизиране на оперативните разходи е от решаващо значение за вашата конкурентоспособност. Изберете Alfa Laval за свой партньор, за да ви помогнем да постигнете целевите си производствени разходи и капацитет, както и да осигурите надеждност на производството си.

Ethylene production 640x360

Оптимизиране на процесите за производство на етилен

Планирате да увеличите производствения си капацитет или да намалите сметката си за електроенергия? Alfa Laval може да помогне. Ние имаме огромен опит като надежден доставчик на високоефективни решения за нефтопреработвателната промишленост в цял свят. Нашите дълбоки познания за приложенията и силното местно присъствие дават готовност да ви помогнем във всеки момент – от първоначалното планиране до пускането в експлоатация и непрекъснатото обслужване.

Опитът е доказал, че инвестициите в по-ефективни топлообменници са много печеливши. Възвръщаемостта на инвестицията често се реализира за по-малко от година. Предвид че регенерирането на 10 MW допълнителна топлина е еквивалентно на:

  • Годишна консумация на гориво или пара на стойност 3 млн. евро
  • Намаляване на консумацията на вода за охлаждане с 880 m3/h
  • Намаляване на годишните емисии на CO2 със 17 500 тона 

Тези заключения са въз основа на следните допускания:

  • Цена на пара (10 бара) = 20 евро/тон
  • 8400 работни часове/година
  • Горивото (природен газ) съдържа 48 MJ/kg
  • Охлаждаща вода ∆T = 10° C

Компактните топлообменници на Alfa Laval могат да ви помогнат да повишите ефективността на инсталацията чрез:

Спестяване на енергия – високата топлинна ефективност означава, че можете да регенерирате повече енергия с компактните топлообменници на Alfa Laval. Можете да използвате енергийни източници, които преди са били считани за нерентабилни, и да накарате цялата си инсталация да работи с топлина, възстановена от системата за крекинг. След това излишната пара може да бъде продадена на предприятия в близост.

Намаляване на проблемните точки – по-ефективните топлообменници и повече регенериране на топлината могат да разрешат проблемите, свързани с отоплението и охлаждането. Един пример е първото стъпало на компресора, където капацитетът може да бъде увеличен чрез подобрено охлаждане в охладителната кула.

Увеличаване на периода на функциониране – топлообменниците на Alfa Laval са създадени да издържат на най-тежките условия. Нашите топлообменници за трансферна линия са специално проектирани за максимална надеждност. С нашите компактни топлообменници се образува минимално замърсяване и се улеснява почистването.

Намаляване на въздействието върху околната среда – по-доброто регенериране на топлината може да доведе до по-ниски емисии на CO2 и/или намалена консумация на вода за охлаждане. Ако вашето производство е възпрепятствано от ограничения върху дебита на охлаждащата вода или температурата на обратния поток, подобряването на регенерирането на топлината може да бъде лесно решение на проблема.