Производство на чисти и специализирани химикали

Производството на фини и специализирани химикали – като лепила, смоли, повърхностно активни вещества, полимерни добавки, химикали за пречистване на вода и други – изисква специализирани технологии, които са колкото надеждни, толкова и разходно ефективни. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с производителите на нефтохимически продукти, за да оптимизира процесите на отопление, охлаждане, кондензиране, повторно изпаряване и топлообмен и да повиши доходността.

Fine & Specialty chemicals production 640x360

Оптимизация на производството на фини и специализирани химикали

Фините и специализирани химикали се произвеждат в по-малки обеми в сравнение с масовите химикали, обикновено с много специфична цел. Независимо дали произвеждате повърхностно активни вещества, химикали за пречистване на вода, пестициди, полимерни добавки, смоли, лепила, витамини или други вещества, ефективността на процесите на топлообмен е жизненоважна за вашия бизнес.

Спиралните топлообменници Compabloc на Alfa Laval, AlfaVap, AlfaCond и AlfaNova са специално проектирани да отговорят на изискванията на производството на фини и специализирани химикали. Цялото това оборудване е компактно, лесно за инсталиране и поддръжка. То намалява както разходите, така и габаритите, като същевременно се повишават ефективността и производителността. Освен това малкият задържан обем на това оборудване е очевидно предимство, особено когато се работи с опасни, корозивни или агресивни вещества.

Справяне с предизвикателствата на производството на фини и специализирани химикали 

Alfa Laval предлага както модерно оборудване, така и опит. В завода за специализирани химикали Hexion в Ротердам, Нидерландия, нежеланите отпадъчни продукти се събират в големите количества вода, използвана в производствения процес. Чрез въвеждането на цялостна система за изпаряване в процеса този проблем буквално се „изпари“ във въздуха и производственият капацитет се увеличи, без да се създават огромни количества нежелани отпадъчни продукти.

Производство на фини и специализирани химикали, партида по партида

Производството на фини и специализирани химически продукти на партиди е често срещано, така че постоянното качество е от ключово значение. Вертикалните изпарители, охладителите за продуктите и нагревателите/охладителите за кожух на Alfa Laval се справят с работата, гарантирайки качество и ефективност на производството през целия процес.