Производство на междинни химични продукти

Независимо дали се произвежда формалдехид, полиоли, органични киселини, амини или други междинни нефтохимически продукти, Alfa Laval разполага с експертен опит и широка гама от топлообменници, кондензатори, декантери и оборудване за сепариране, за да отговори на нуждите на индустрията. Освен това надеждността и устойчивостта на оборудването на Alfa Laval не само носи спокойствие, но и доходност от процесите на производство на междинни химически продукти.

Intermediate chemicals production 640x360

Оптимизиране на процесите на производство на междинни химически продукти

Alfa Laval предлага широка гама от ефективни и издръжливи пластинчати, спирални и уплътнени топлообменници, системи за вторично изпаряване за кондензатори, декантери и оборудване за сепариране на междинни продукти на нефтопреработвателната промишленост. Независимо дали произвеждате формалдехид, полиоли, органични киселини, амини или други междинни нефтохимически продукти, Alfa Laval разполага с оборудването, с което да отговори на нуждите на индустрията.

Компактните пластинчати топлообменници на Alfa Laval предлагат по-близък температурен преход между горещата и студената среда във вашите топлообменници, като по този начин регенерират значително повече топлина от традиционните кожухотръбни топлообменници. Те ви позволяват да възстановявате и използвате повторно енергия, като по този начин намалявате емисиите на CO2 от вашата инсталация.

Например топлообменниците на Alfa Laval значително намаляват замърсяването. Това означава, че вашето оборудване изисква по-рядко почистване, което свежда до минимум времето за престой. Освен това оборудването може лесно да се почиства чрез хидробластиране или чрез използване на модул за почистване на място.

Фирмата Balaji Amines Ltd., намираща се в Индия, е добър пример за това как инвестициите в пластинчати топлообменници Alfa Laval Compabloc надминават очакванията. Консумацията на пара е намалена с 40% в сравнение с използването на еквивалентния тип кожухотръбни агрегати. Това е революционна стъпка в постигането на топлинната ефективност на завода, която значително съкращава времето, необходимо за възвръщане на инвестицията. Използването на Alfa Laval Compabloc за производство на амини в този случай се оказва перфектен избор поради надеждността, ефективността и издръжливостта на оборудването, дори при работа с агресивни среди при високи температури и високо налягане. Без необходимост от почти никаква поддръжка, Compabloc може да бъде почистен за няколко часа вместо няколко дни, както се налага при почистване на кожухотръбни топлообменници.

Изтегляния