Производство на полимери и влакна

Производството на полимери и влакна изисква ефективна работа с влакнести течности, което поставя големи изисквания към оборудването. Издръжливото оборудване като уплътнения пластинчат топлообменник на Alfa Laval WideGap, Alfa Laval Compabloc и спиралния топлообменник на Alfa Laval се справя с влакнестите среди с лекота, като увеличава ефективността на производството и спестява енергия, като същевременно минимизира въздействието върху околната среда.

Alfa Laval equipments for industrial polymers and fibres production.

Оптимизация на производството на полимери и влакна 

Независимо дали произвеждате латекс, полиетилен, полипропилен, полистирен или PVC, Alfa Laval разполага с опит и широка гама от оборудване и услуги за оптимизиране на производството на полимери и влакна в нефтохимическата индустрия.

Непланираният престой поради замърсяване може да струва много скъпо. За да се осигури ефективност на процеса без блокиране, забавяния или престой, пластинчатите топлообменници Alfa Laval WideGap и полузаварените пластинчати топлообменници се препоръчват при работа с тежки замърсявания, като например водно охлаждане на пелети.

Пластинчатият топлообменник с уплътнение Alfa Laval WideGap е специално създаден за използване с влакнести среди. Формата на неговите пластини и детайлният дизайн на целия топлообменник гарантират, че влакнестите среди преминават плавно през топлообменника. Освен това спиралните топлообменници на Alfa Laval често се използват за по-взискателни задачи с течности, имащи високо съдържание на частици или влакна.