Обработка на захарна основа

В продължение на много години Alfa Laval помага на клиентите в захарната промишленост да оптимизират своите процеси. Нашите специализирани технологии за производство на етанол от суровини на захарна основа имат зад гърба си поколения ноу-хау.

Cane 640x360

Предварителна обработка

Сокът за ферментация се извлича от захарно цвекло или тръстика. Пластинчатите топлообменници WideGap на Alfa Laval се използват за отстраняване на незахарни вещества и влакна от суровия сок.

Ферментация

При ферментацията дрождите превръщат захарта в етанол. Пластинчатите топлообменници WideGap на Alfa Laval отстраняват генерираната излишна топлина, като осигуряват ферментация при идеалната температура. За максимален добив дисковите центрофуги на Alfa Laval отделят дрождите от алкохолния пулп след ферментацията. Оборудването за почистване на резервоари на Alfa Laval осигурява бързо и надеждно почистване на ферментатора, като по този начин подобрява както добива, така и надеждността.

Дестилация/дехидратация

Изключително компактните топлообменници на Alfa Laval улесняват монтажа и по-ефективното използване на пространството. Вторичните изпарители дават възможност да се работи дори с малки температурни разлики, като допълнително оптимизират енергийната ефективност чрез използване на по-нискокачествени източници на топлина.

Топлообменниците с гъвкави уплътнения на Alfa Laval са най-издръжливото налично оборудване за дехидратация при спад на налягането, където умората често е проблем.

Винаса

Пластинчатите изпарители на Alfa Laval осигуряват компактно решение за концентрация на винасата. Изпарителите с принудителна циркулация AlfaFlash се използват за постигане на високи концентрации по най-енергийно ефективния начин, като се намаляват нуждите от почистване. Мембраните на Alfa Laval се използват за дълбоко почистване на изпарителния кондензат.