Концентрирано производство на слънчева електроенергия

Генерирането на енергия, която е наистина възобновяема, чиста и с възможност за препращане, предвещава добро бъдеще. Концентрираната слънчева електроенергия (CSP), съчетана с акумулирането на топлина, може да помогне за осигуряване на бъдещо енергоснабдяване, както и за доставяне на прясна вода и на топлина за други цели, като едромащабното производство на храни. Alfa Laval предлага модерни технологии, които са ключови за доставката на слънчева енергия, прясна вода и топлина.

concentrated solar power 640x360

Бъдещето на слънчевата енергия изглежда светло

Слънцето е най-големият източник на енергия на Земята, но все още е до голяма степен неизползвано за производство на енергия. Понастоящем се полагат международни усилия за използване на слънчевата енергия в промишлени мащаби. Няколко CSP централи, особено в Испания, са пуснати в експлоатация и са доказали жизнеспособността на слънчевите топлоелектрически централи.

В много от тези CSP централи са инсталирани оборудване, модули и системи на Alfa Laval, които допринасят за генерирането на слънчева топлинна електроенергия. 

Alfa Laval решения за CSP централи

Акумулиране на топлина:

 • Ултракомпактни маслени/солни топлообменници

Технологична пара:

 • Турбинни кондензатори
 • Подгреватели на захранваща вода

Спомагателно охлаждане:

 • Въздушни охладители с мокра повърхност, които използват мръсни водни потоци, като от продухване при обратна осмоза, от охладителна кула или от парен контур, както и от отпадни води от местните общини
 • Хибридни охлаждащи решения при комбиниране със сухите охладители на Alfa Laval

Соларно обезсоляване на вода:

Съоръжения за енергоблокове:

 • Маслени охладители, агрегати за обработка на масло, спомагателни котли

Пречистване на отпадни води:

 • Декантери и топлообменници

Ползи

 • Най-съвременните решения за акумулиране на топлина на пазара
 • От минимизиране на потреблението на вода до производството на вода
 • Комплексно управление на водните ресурси в засушените райони
 • Отдалечените градове могат да получат електроенергията и водата си от местна централа за CSP

Общ преглед на процеса – кула от солна стопилка CSP

 1. Парно-солен топлообменник за топлинно съхранение на парна кула
 2. Парен генератор за кула от солна стопилка
 3. Водни маркери за бойлери и за почистване на огледала
 4. Захранващ блок

Общ преглед на процеса – горещо масло през CSP

 1. Маслено-солен топлообменник за параболично топлинно съхранение
 2. Система от незапълнени обеми на топлинен маслен контур
 3. Охлаждане и обезсоляване на кондензатор
 4. Захранващ блок