Производство на енергия от геотермални източници и отпадъци (ORC)

Производството на възобновяема електроенергия от геотермални ресурси и отпадъчна топлина изисква най-доброто използване на достъпните технологии. Увеличаването на изходната мощност за сметка на по-ниски температури може да налага приложението на доказания процес на Органичния цикъл на Ранкин (ORC) за задвижване на турбината и генератора. Експертния опит и голямото портфолио от оборудване и услуги на Alfa Laval спомагат за подобряване на ефективността и производителността.

Geothermal-and-Waste-Heat 640x360new

По пътя към по-ефективното използване на геотермалната енергия и отпадъчната топлина

Възобновяемата енергия не само стимулира растежа, но също е и обещаваща за едно по-устойчиво бъдеще. Генерирането на електроенергия в малки мащаби, използващо геотермална енергия или отпадни топлинни потоци от промишлеността, може да повиши производителността на електроцентралите. Независимо от това дали се използват парни цикли или ORC цикли, експертния опит на Alfa Laval и голямото портфолио от оборудване и услуги спомагат за подобряване на ефективността и производителността.

Регенериране на отпадъчна топлина:

 • Икономайзери, работещи с отработени газове

Кондензатори и изпарители:

 • Уплътнени топлообменници
 • Заварени пластинчати топлообменници
 • Черупково-тръбни топлообменници
 • Въздушни кондензатори
 • Сухи охладители
 • Решения за хибридно охлаждане

Пречистване на отпадни води:

 • Декантери
 • Топлообменници

Съоръжения за енергоблокове:

 • Маслени охладители
 • Агрегати за обработка на масло