Производство на хидроелектрическа енергия

Ефективността и съблюдаването на изискванията на околната среда са жизненоважни за успеха на устойчивите водноенергийни проекти. Затова се изисква внимателно планиране и правилна конструкция на системата. Alfa Laval предлага както експертния си опит, така и широката си гама от оборудване и услуги за охлаждане и преработка на масла, за да гарантира надеждната работа на вашата водноелектрическа централа.

Hydroelectric-power-plant 640x360new

За да осигури възможно най-висока термична ефективност, най-дълъг живот на централата и максимално време на безотказна работа, Alfa Laval предлага широка гама от спомагателно оборудване, за да подобри работата на вашата водноелектрическа централа.

Нашата обширна гама от решения за водноелектрически централи включва:

  • Охлаждане на смазочното масло
  • Охлаждане на маслото на генератора
  • Охлаждане на трансформаторното масло
  • Пречистване на смазочното масло
  • Пречистване на трансформаторното масло