IGCC – Газификация на въглища, нефтен кокс

Стриктните стандарти за емисии представляват предизвикателство за работещи на въглища и нефтен кокс електроцентрали. Въпреки че са сложни и скъпи, инсталациите с интегриран газифициран комбиниран цикъл (IGCC) могат да бъдат привлекателни решения, когато въглищата или нефтеният кокс са достъпни на ниска цена и когато се използват за производство на вторични пазарни продукти за други промишлености.

IGCC 640x360new

На пулса на едно по-чисто и по-умно енергийно бъдеще

Задоволяването на глобалните енергийни нужди, съчетано с минимизиране на въздействието върху околната среда, представлява голямо предизвикателство за световните производители на енергия. Alfa Laval разполага с решения и оборудване за електроцентрали с интегриран газифициран комбиниран цикъл (IGCC), които подобряват енергийната ефективност, намаляват разходите, увеличават надеждността и производителността и минимизират въздействието върху околната среда.

Решения на Alfa Laval за инсталации с интегриран газифициран комбиниран цикъл – IGCC

Процес на топлообмен и въздушно охлаждане:

 • Черупково-тръбни топлообменници
 • Заварени пластинчати топлообменници
 • Уплътнени пластинчати топлообменници
 • Охладители на въздух с оребрени тръби

Централно охлаждане:

 • Пластинчати топлообменници и самопочистващи се филтри за охладителни системи със затворен цикъл

Спомагателно охлаждане:

 • Въздушни охладители с мокра повърхност, които използват мръсни водни потоци, като от продухване при обратна осмоза, от охладителна кула или от парен контур, както и от отпадни води от местните общини
 • Решения за хибридно охлаждане при комбиниране със сухите охладители на Alfa Laval

Пречистване на отпадни води:

 • Декантери и топлообменници, включително охлаждане на отточни води
 • Лентови филтри
 • Лентови преси

Съоръжения за енергоблокове:

 • Маслени охладители
 • Агрегати за обработка на масло