Предварително подгряване на захранваща вода

Добрата икономичност при производството на енергия зависи до голяма степен от ефективното предварително подгряване на захранващата вода. Решенията на Alfa Laval съчетават здравината на черупково-тръбните топлообменници с високата производителност, лесната поддръжка и минималната заемана площ от пластинчатите топлообменници. Това намалява капиталовите инвестиции, както и разходите за експлоатация и поддръжка.

Feedwater preheating 640x360px

Оптимизиране на системите за подгряване на захранващата вода

Решенията на Alfa Laval за предварително подгряване на захранващата вода при производството на енергия от паров цикъл осигуряват превъзходна ефективност на топлообмена. За предварителното подгряване на захранващата вода се изисква по-малко пара, което означава, че към турбините може да се подава повече пара, като по този начин изходната електрическата мощност се увеличава. Това означава също, че е необходимо по-малко гориво за предварителното подгряване на захранващата вода до по-висока температура.

Високоефективно предварително подгряване на захранващата вода

Нашите подгреватели на захранваща вода, като изцяло заварените пластинчати топлообменници Compabloc или DuroShell на Alfa Laval, са проектирани така, че да отговорят на специфичните изисквания на енергийната индустрия. Те работят добре при практически всички условия на работа на електроцентралите и са в съответствие с изискванията на нормите за съдове под налягане, включително на PED и ASME VIII, раздел 1.

Превъзхождат решенията с черупково-тръбни топлообменници

Подгревателите за захранваща вода на Alfa Laval предлагат тези предимства пред конвенционалните черупково-тръбни топлообменници:

  • По-малко критични точки на забавен топлообмен: Осигуряват по-добро оползотворяване на скритата топлина в кондензата. Това от своя страна означава, че за изпълняването на същата задача за предварително подгряване или за повишаване на температурата на захранващата вода в котела е необходима по-малко екстракционна пара. Това води до по-голяма електрическа мощност на изхода и до значителни икономии, тъй като за да се постигнат необходимите температури на захранващата вода е необходимо по-малко гориво. 
  • По-малък размер: Комбинацията от Compabloc и DuroShell на Alfa Laval изисква около 80% по-малко пространство за изпълнение на същата задача в сравнение с хоризонталния черупково-тръбен топлообменник. Освен това площта за поддръжка, която е необходима за Compabloc, е почти с 90% по-малка от площта, която се изисква за черупково-тръбните блокове. В допълнение на това, решенията за подгряване на захранваща вода на Alfa Laval се монтират на едно ниво, докато вертикалният монтаж на черупково-тръбните топлообменници изисква два или три етажа, което прави стоманената конструкция по-сложна и по-скъпа.
  • Лесен достъп, лесно почистване: Нашите решения за предварително подгряване на захранващата вода осигуряват 360° достъп и 100% ефективност на почистване благодарение на лесните за сваляне панели от всяка страна на Compabloc на Alfa Laval. Това означава, че времето между интервалите за почистване е по-дълго от необходимото за черупково-тръбните топлообменници, като по този начин се оптимизират условията на работа на централата и икономиите.

Ефективно подгряване на захранващата вода

MPGP PP 3 plus 2