Охлаждане на маслото на генератор и трансформатор

Успешното преобразуване на топлинната енергия в електричество изисква безопасни, надеждни и ефективни системи на турбинни групи. Едновременно с това от решаващо значение е да се осигури безопасността, ефективността на преобразуване и спазването на нормативните изисквания, като същевременно се генерира максимална изходна мощност.

Generator and transformer oil cooling 640x360px

На пулса на операциите по охлаждане на генераторното и трансформаторното масло

Конвертирането на механичната енергия в електрическа мощност до голяма степен зависи от генератора. Изключително важно е да се предотврати прегряването и повреждането на генератора чрез ефективно отстраняване на топлината, която е резултат от загуби при конвертирането.

Нашите пластинчати и рамкови решения осигуряват ефективно охлаждане на генератора. Водата пренася топлината от генератора към междинната система за охлаждане със затворен цикъл. Alfa Laval разполага с широко портфолио от охладители за масло, които спомагат за максимизиране на изходната мощност на централата.

Двустенният промишлен GPHE

Двустенният уплътнен пластинчат топлообменник на Alfa Laval осигурява допълнителна сигурност за предотвратяване на кръстосаното замърсяване на маслото с вода. За да се опази околната среда, двустенният пластинчат топлообменник представлява един отличен избор за директно охлаждане на трансформаторното масло, като за целта използва охлаждаща вода от отворена охладителна система.

Топлообменници с въздушно охлаждане

За директно охлаждане, когато използването на уплътнен пластинчат топлообменник не е подходящ вариант, Alfa Laval предлага широка гама от топлообменници с въздушно охлаждане. 

Тези топлообменници с оребрена серпентина на Alfa Laval са проектирани така, че да оптимизират обмена на топлинна енергия между въздуха и хладилния агент, или флуида. „Сърцето“ на нашите въздушни топлообменници е оребрената серпентина, която е изградена от верига от взаимносвързани тръбни серпентини и ребра, които увеличават площта на топлообменната повърхност.

  • AlfaSolar SD
  • Серия AlfaBlue от предназначени за тежки работни условия въздушни топлообменници
  • AlfaSolar SR
  • Alfa-V

По-подробно за охлаждането със затворен цикъл