Производство на енергия от централа за парно отопление

Централното отопление е един от най-често срещаните начини за подаване на топлина към жилищни и търговски площи. То също е и един чудесен начин за намаляване на въглеродните емисии, като същевременно се поддържа устойчив икономически растеж. Alfa Laval може да помогне за оптимизиране на централното отопление чрез решения с високоефективни напълно заварени пластинчати кондензатори на топлообменници, които намаляват както заеманата от централата площ, така и експлоатационните разходи.

Power generation district heating  640x360px

Централното отопление намалява въглеродните емисии

В комбинираната топлоелектрическа централа една част от екстракционната пара от турбината се използва за подаване на топлина към мрежата за централно отопление, която снабдява нашите градове с топла вода за отопление на търговски сгради, както и на домовете ни.

Комбинирането на централно отопление и производството на електроенергия в комбинираната топлоелектрическа централа е един от най-ефективните начини за намаляване на въглеродните емисии. Alfa Laval предлага широка гама от продукти за повишаване на ефективността на цялата мрежа – от електроцентралата до подстанциите.

Висока ефективност и малка заемана площ

Повишаването на общата ефективност на главната топлофикационна централа зависи от надеждността и производителността на нейното оборудване за топлообмен. Alfa Laval има богат опит в оптимизирането на компактно и високоефективно оборудване за топлообмен в топлоелектрическите централи. Нашите заварени пластинчати кондензатори допринасят за намаляване на експлоатационните разходи, за постигане на значителни икономии при използване на парата и за по-малка поддръжка. Благодарение на високата ефективност на нашата пластинчата технология, общата заемана площ може да бъде намалена до 1/3 в сравнение с традиционните черупково-тръбни топлообменници. Освен това изискванията за зона за сервизно обслужване при поддръжка практически са премахнати. Поради компактните си размери, кондензаторите Alfa Laval могат да бъдат разположени на един етаж.

Създадени, за да издържат теста на времето

Кондензаторите на Alfa Laval могат да се доставят като единични компоненти или заедно със система за контрол на нивото на течността и филтри. Оборудвани с пакети от пластини от неръждаема стомана AISI 316, кондензаторите на Alfa Laval издържат на най-тежките условия на работа. 

Преглед на процеса

Compbloc в сравнение с черупково-тръбен топлообменник (същата задача)

Compabloc в сравнение с черупково-тръбна многоетажна инсталация

Compabloc в сравнение с черупково-тръбна инсталация за същата задача (с измервания)