Производство на енергия при охлаждане на смазочно масло

Ефективното охлаждане на смазочното масло на турбината е от критично значение за надеждността на приложенията с турбинни генератори или със задвижвани от турбина компресори. За да поддържа смазочното масло на правилната температура и правилния вискозитет за осигуряване на безопасна и надеждна работа, Alfa Laval предлага широка гама от охладители и системи с агрегати за охлаждане – от готови за монтаж системи до специално разработени топлообменници.

power generation lube oil cooling 640x360px

Оптимизиране на охлаждането на смазочно масло при производството на енергия

За да поддържа работата на смазочното масло при оптималната му температура, Alfa Laval предлага широка гама от продукти и инженерни решения за охлаждане на смазочно масло, което се използва в турбини на електроцентрали – системи за директно охлаждане на смазочно масло, индиректни въздушни охладители или цялостни термични системи за смазочно масло.

Промишлена гама от уплътнени пластинчати топлообменници

С компактната си и модулна конструкция, нашите индустриални уплътнени пластинчати топлообменници предлагат високоефективен топлообмен, но тежат по-малко и заемат по-малко място от сравнимите блокове. Нашето глобално производство, фокусирането ни върху спазването на стандартите и богатият опит позволяват на Alfa Laval да може да доставя оптималното решение за охлаждане на смазочните масла в почти всички ситуации.

Запоени топлообменници

Запоените топлообменници на Alfa Laval са високоефективни маслени охладители, които допринасят за дългия живот на системите със смазочно масло, без необходимостта от поддръжка. Alfa Laval разполага с гама от различни споявани или свързани със стопяване топлообменници, които могат да бъдат доставяни веднага. Бързи за доставка, лесни за употреба и надеждни, гамите Alfa Laval DOC и Alfa Laval CB са подходящи за повечето системи за смазочни масла и са с капацитети на охлаждане от 10 kW до 360 kW.

Свързани със стопяване топлообменници

Изключително подходящи за високоефективни маслени приложения, пластинчатите топлообменници AlfaNova на Alfa Laval са изработени от 100% неръждаема стомана, за да сведат до минимум риска от корозия.

Въздушни топлообменници с оребрена серпентина

Въздушните топлообменници с оребрена серпентина на Alfa Laval се използват за охлаждане на смазочното масло на турбините в електроцентралите. С компактната си и надеждна конструкция въздушните топлообменници с оребрена серпентина на Alfa Laval осигуряват оптимален топлообмен на смазочното масло на турбината. Маслото на турбината се охлажда директно във въздушния топлообменник.