Кондензиране на пара в турбината

За да се подобри рентабилността на централата, основни изисквания за ефективно охлаждане на отработената пара от турбината са високата топлинна ефективност, минимално заеманата площ и малката поддръжка. С богатия си опит в областта на енергоснабдяването, Alfa Laval предлага широка гама от компактни и надеждни кондензатори за употреба при превръщане на отработената пара в кондензат.

Steam turbine condenser cooling 640x360px

На пулса на кондензаторното охлаждане на парните турбини

Независимо от това дали отработената пара от турбината се кондензира до субатмосферно налягане с помощта на вода или директно с въздух, Alfa Laval разполага с широко портфолио от кондензатори, за да реши задачата – от полузаварени пластинчати кондензатори, до напълно заварени или въздушни охладители с мокра повърхност. Собствениците и операторите на електроцентрали разчитат на нашата гама от оборудване за използването ѝ при процесите на кондензация на отработената пара като основни кондензатори за инсталации с мощност до 20 MW, както и за резервни кондензатори или за други видове спомагателни кондензатори.

Основен кондензатор

Изработеният специално за кондензиране на пара при субатмосферно налягане, AlfaCond е полузаварен пластинчат топлообменник, който е предназначен да се справя с кондензационни задачи до 20 MW. Това го прави идеалния избор за основен кондензатор за по-малки електроцентрали. Той се отличава с високоефективна структура на пластините тип „влакче в увеселителен парк“, с уникално разпределение на входовете за пара и охлаждаща вода, както и с отстраняване на инертните газове на изходите.

AlfaCond може да се доставя индивидуално като самостоятелен топлообменник или като част от завършена кондензаторна система: Модулът AlfaCond. Модулът AlfaCond представлява стандартизирана система, която е предназначена за кондензиране на вакуумна пара от парните турбини и от друго консумиращо пара оборудване, което се използва в енергетиката. Представляващ завършена, интегрирана система, модулът е предварително конфигуриран с всички подсистеми и компоненти, които са необходими за осигуряване на ефективна, надеждна кондензация на пара при номиналните проектни условия. Ядрото на тази модулна система е кондензаторът с пластинчата повърхност AlfaCond, който е проектиран за високоефективна кондензация на вакуумна пара.

Уникалната конструкция на кондензатора AlfaCond води до значително по-висока топлинна ефективност в сравнение с конвенционалните черупково-тръбни топлообменници. Следователно за него е необходима много по-малка площ за топлообмен, което го прави изключително икономичен за работа.

Въздушни охладители с мокра повърхност

Въздушните охладители с мокра повърхност на Alfa Laval (WSAC®) са ефективни изпарителни охладителни системи със затворен цикъл за задачите по кондензация на пара в тежката промишленост. За да може да проектира високонадеждни, компактни и ефективни процеси на кондензация на парни турбини, използвайки нашите пакетирани, персонализирани или модулни системи, Alfa Laval работи в тясно сътрудничество със собствениците и операторите на електроцентрали.