Производство на електроенергия с газови турбини

Нарастващото търсене, икономическият натиск и недостигът на ресурси поставят множество предизвикателства пред производителите на топлоенергия. Бързото и надеждно производство на електроенергия зависи от способността сложното оборудване на централата да се управлява рентабилно, като същевременно се удължава жизненият му цикъл. За да помогне на собствениците на централите да постигнат пълния икономически потенциал на завода, Alfa Laval предлага богатия си опит, оборудването си и своите услуги.

Gas-turbine-power-plant 640x360

Голяма производителност, надеждност и време на безотказна работа

С експертния си опит, модерното си оборудване и сервизните си услуги, Alfa Laval предлага широка гама от решения за газотурбинни електроцентрали. От един, но все пак критичен компонент, като малък нагревател на течно гориво, до завършени горивни и спомагателни системи, включително високоефективно оборудване като нашите големи централни охладители, Alfa Laval допринася за надеждната и високоефективна работа на вашата газотурбинна електроцентрала. Това води до оптимизирана производителност на централата и по-продължително време на безотказна работа.