Генериране на енергия с парен и комбиниран цикъл

Високата ефективност, ниските емисии и голямата гъвкавост са от критично значение за успешната работа на електроцентралите с комбиниран цикъл. С монтирането на място на правилното оборудване, една модерна централа може да постигне ефективност от над 60% при комбиниран цикъл на работа. Това изисква надеждни, високоефективни решения – от оборудване за отопление на захранващата вода и горивни системи до спомагателни охладители и нагреватели.

Steam-turbine-power-plant 640x360

Голяма производителност, надеждност и време на безотказна работа

Със своя експертен опит, модерно оборудване и услуги, Alfa Laval предлага широка гама от решения за електроцентрали с парен и комбиниран цикъл. От един, но все пак критичен компонент, като малък нагревател на течно гориво, до завършени горивни и спомагателни системи, включително високоефективно оборудване като нашите големи централни охладители, Alfa Laval допринася за надеждната и високоефективна работа на вашата електроцентрала. Резултатът? По-голяма горивна ефективност, по-ниски първоначални разходи на киловат, по-продължителни интервали за поддръжка и увеличена изходна мощност.