Селскостопанско производство

Инсталациите за производство на захар, нишесте и подсладители присъстват почти навсякъде. Те често са много оптимизирани и ефективни и Alfa Laval, заедно с тези индустрии, разработи специализирани продукти, които са пригодени за техните изисквания с фокус върху сепарирането и термичните продукти, както и за технологичните решения.

agriculture 640x360

Приложения

Обработка на латекс/суров каучук

Производството на латекс обикновено е промишленост, в която традицията работи ръка за ръка с иновациите. Alfa Laval предлага високоефективни и надеждни центрофуги, които отговарят на търсенето на индустрията.

Производство на нишесте и подсладители

Alfa Laval доставя широка гама от компоненти и системи, които помагат на производителите на нишесте по целия свят да повишат рентабилността на предприятията си и качеството на продуктите.

Производство на захар

Alfa Laval предлага технологии за отопление/охлаждане, сепариране и смесване, които са специално пригодени за процеса на производството на захар.

        

Брошура за продуктите: Топлообменници WideGap

Брошура за продуктите: Изпарители и кондензатори в ново измерение

Брошура за приложения: Решения за изпарение за нишесте и подсладители

.
GPHE 0 start 1920x480 v2
GPHE 0 start 640x360 v2

Изисквайте нови стандарти

за вашите топлообменници