Обработка на латекс/суров каучук

Естественият каучуков латекс се получава чрез направа на разрези върху каучуковите дървета и събиране на ексудат. Събраният по този начин млечен сок може да бъде преработен в сух каучук или в течна форма, позната като латексов концентрат. Още от най-ранните дни на развитието на промишлеността Alfa Laval се ангажира в проектирането на центрофуга за концентриране на млечен сок и преработката му в латексов концентрат.

latex gloves 640x360

В допълнение към предоставянето на правилното оборудване за оптимизиране на процесите, също толкова важно е нашето присъствие във всички страни по света, които са основни производители на латексови концентрати. Това ни прави нещо повече от доставчик на оборудване – това ни дава възможност да бъдем партньор на нашите клиенти през целия жизнен цикъл на оборудването. Ефективното управление на поддръжката от страна на Alfa Laval ще генерира забележимо намаляване на разходите.