Производство на нишесте и подсладители

Alfa Laval е един от водещите световни доставчици на технологии за промишления сектор за производство на нишесте. Повече от 80 години ние помагаме на производителите на нишесте по целия свят винаги да изпреварват конкурентите си. Ние разполагаме с опит, ноу-хау и оборудване, за да ви помогнем да извлечете максимума от всеки етап от вашата технологична линия за производство на нишесте.

Starch and sweeteners 640x360

Специализираните инженерни екипи от Alfa Laval могат да помогнат за оптимизиране на вашите технологични процеси за нишесте и да бъдат стратегически партньор във всички аспекти на производството. Ние предлагаме високоефективни решения за изпарение и кондензиране, пресяване и филтриране, центробежно сепариране, мембранно филтриране, нагряване, охлаждане и работа с флуиди.

Технологичните решения на Alfa Laval ще намалят вашите разходи, ще ви помогнат да увеличите максимално периода на непрекъсната експлоатация и да сведете до минимум консумацията на вода и енергия. Всичко това допринася както за крайните резултати, така и за околната среда.