Обработка на царевично нишесте

Процесът на мокро смилане на царевица на Alfa Laval е индустриалният стандарт, прилаган в повече от 170 завода по целия свят. Този съвременен процес се характеризира с висока доходност, ниска консумация на вода и висока надеждност. Компонентите и системите на Alfa Laval са специално проектирани за производство на нишесте и следователно са в състояние да осигурят висока производителност, максимален период на непрекъсната експлоатация и ниски оперативни разходи.

Corn based processing 640x360

Първично сепариране

Сепараторът Alfa Laval Merco е еталон за отделяне на нишестето от глутена в този промишлен сектор. Той е разработен специално за производство на нишесте и осигурява идеална комбинация от висок дебит и ниска консумация на енергия. Здравата конструкция гарантира максимален експлоатационен живот, надежден период на непрекъсната експлоатация и ниски разходи за поддръжка. Ние сме монтирали повече от 1800 сепаратора Merco от 70-те години на миналия век досега и повечето от тях все още са в експлоатация.

Сгъстяване на глутена

Използването на сепаратор Merco като сгъстител на глутена ви позволява да работите при концентрации до 150 g/l – най-високата стойност за сепаратор на пазара. Тази висока концентрация води до ниска консумация на енергия в етапа на обезводняване, която се дължи на ротационните вакуумни филтри.

Сгъстяване на смления поток и очистване

Универсалността на сепаратора Merco го прави идеален за концентриране на смления поток преди отделянето на нишестето и глутена. Сгъстяването на смления поток при сепараторите Merco осигурява стабилна производителност, независимо от условията на подаване на материал, което подобрява ефективността на първичното сепариране.

Сепараторът Merco може да се използва и за очистване с цел възстановяване на нишестето и протеина, идващи от преливника на хидроциклона за измиване.

Обезводняване на глутена

Alfa Laval предлага избор от две технологии за обезводняване на глутена – ротационни вакуумни филтри (RVF) и декантерни центрофуги. Ротационните вакуумни филтри са традиционният избор за обезводняване на глутена. Декантерните центрофуги осигуряват високоефективно обезводняване с по-строги хигиенни стандарти и правят възможно освобождаването на подово пространство или увеличаването на капацитета на обезводняване.

Изпарение на разтворим екстракт от царевица (CSL)

Системите за изпарение Alfa Laval CSL са базирани на технологията Alfa Flash, което ги прави едновременно компактни и енергийно ефективни. Комбинацията от висока скорост и голямо завихряне на потока свежда до минимум замърсяването. Консумацията на пара може да бъде намалена с 50% в съществуващите системи за изпарение чрез модернизирането им с допълнителен ефект, базиран на технологията на Alfa Laval. Този вид система често дава възможност да възстановите инвестицията си за по-малко от година.

Измиване на нишестето

Многостепенните системи за измиване на нишесте на Alfa Laval на базата на хидроциклон се характеризират с идеалната комбинация от висока производителност и надеждна работа. Висококачествените материали и малките толеранси, използвани в нашите хидроциклони, водят до ефективно измиване и много ниски нива на примеси в крайния продукт.

Отстраняване на зародиша

Двустепенните хидроциклони за отстраняване на зародиша на Alfa Laval осигуряват висока ефективност на сепариране, като същевременно заемат само минимално подово пространство. Системата няма движещи се части, което гарантира висока надеждност и лесна поддръжка.

Сепариране на частици от пясък и глина

Системата за сепариране на частици от пясък и глина на Alfa Laval предпазва оборудването надолу по веригата, като отделя частиците от пясък и глина. Високата ефективност на сепариране свежда до минимум риска от проблеми във високоскоростните сепаратори. Системата няма движещи се части, което гарантира висока надеждност. Бързата и лесна смяна на отделните циклони помага да се поддържат ниски разходи за поддръжка, а компактната система изисква само минимално подово пространство.

Загряване и охлаждане на технологичните процеси

Alfa Laval доставя широка гама от уплътнени и заварени пластинчати топлообменници с висока топлинна ефективност, компактна конструкция, дълъг период на непрекъсната експлоатация и ниски разходи за поддръжка. Можете лесно да разширите капацитета на уплътнените топлообменници на Alfa Laval, като добавите още пластини на по-късен етап. Пластинчатите топлообменници Alfa Laval WideGap са специално разработени за работа с влакнести среди и следователно спомагат за осигуряване на минимално замърсяване.