Производство на картофено нишесте

Картофеното нишесте днес се произвежда в редица добре структурирани и широковъзприети технологични процеси. Разликите между тези процеси произтичат главно от специфичните изисквания за отпадъчните води и от необходимостта от възстановяване на протеините, за да се намали натоварването от биохимичната потребност от кислород (БПК). Alfa Laval доставя пълна гама от продукти и системи за употреба при производството на картофено нишесте.

Potato processing 640x360

Отстраняване на водата от картофите

Отстраняването на водата от картофите в началото на процеса води до подобряване на качеството на нишестето и прави възможно възстановяването на протеините като страничен продукт. Декантерните центрофуги Alfa Laval STNX осигуряват висок процент сухи твърди вещества, висок капацитет и ниски разходи за поддръжка. По-високият процент сухи твърди вещества означава по-малко примеси, които трябва да се отмиват по време на измиване на нишестето, и намаляване на консумацията на вода.

Екстракция на нишестето

За ефективно отстраняване на фибрите се използват центрофуги с конично сито. Всяка центрофуга за пресяване се състои от въртяща се конична кошница със ситови пластини, от дюзи, разположени така, че промивната вода непрекъснато се разпръсква върху слоя пулпа в коничното сито, от корпус, оборудван с дюзи за „обратно промиване“ на ситото и почистване на корпуса, и от задвижващо устройство.

Предварителна концентрация

Сепараторите на Alfa Laval са идеални за използване в производството на картофено нишесте. Те са проектирани за максимална ефективност на сепариране, прецизен контрол, минимално запушване и лесна поддръжка.

Измиване на нишестето

Системите на Alfa Laval за измиване на нишестето се характеризират с висока производителност и надеждна работа. Висококачествените материали и малките толеранси, използвани в нашите хидроциклони, водят до ефективно измиване и много ниски нива на примеси в крайния продукт.

Обезводняване на фибрите

Използването на декантерна центрофуга STNX води до компресирана маса със значително по-висок процент сухи твърди вещества, отколкото при винтовата преса. Това от своя страна води до по-ниска консумация на енергия по време на етапа на сушене.

Утаяване и възстановяване на протеини

Картофената вода се обработва в отделна технологична линия, която се състои от регенеративна спирална топлообменна система за коагулация на протеина, след която има декантерна центрофуга за ефективно разделяне и възстановяване на коагулираните протеини.

Друго оборудване

Alfa Laval предлага широка гама от оборудване за използване в преработката на нишесте, като цедки и системи за сепариране на частици от пясък и глина.