Производство на подсладители

Alfa Laval доставя доказани в практиката решения за изпарение за всички видове процеси на преработка на нишесте и подсладители – от единични компоненти до системи за пълно изпарение. Нашите решения осигуряват предимствата на компактния монтаж, минималното оцветяване и високата енергийна ефективност. Системите за изпарение на Alfa Laval се използват в стотици заводи по целия свят, преработващи голямо разнообразие от различни видове подсладители.

Sweetener evaporation 640x360

Компактни системи

Системите за изпарение Alfa Laval AlfaVap се базират на пластинчата рамкова конструкция, специално конфигурирана за изпарители. Благодарение на компактната конструкция и изключителната топлинна ефективност на изпарителите AlfaVap цялостната инсталация е много по-малка от съответните системи, базирани на кожухотръбната технология. Можете също така лесно да разширите капацитета, като добавите повече пластини към изпарителите.

Компактният размер и ниската височина на изпарителните системи AlfaVap означават, че те изискват по-малка мощност на изпомпване, за да поддържат потока на флуида, като по този начин се намаляват разходите за енергия.

Икономии на енергия

Най-ефективният начин за намаляване на консумацията на пара в изпарителните системи е увеличаването на броя на камерите-изпарители. Всяка камера-изпарител спестява пара и намалява разходите за енергия. Поради компактната конструкция системата на Alfa Laval може да съдържа повече камери-изпарители в дадено пространство, отколкото всяка традиционна система с низходящ (падащ) тънък слой.

Малкият размер означава също така, че съществуващите системи с низходящ (падащ) тънък слой могат да бъдат модернизирани с допълнителна камера-изпарител на Alfa Laval, което води до 33% по-ниска консумация на пара.

Високата топлинна ефективност на пластинчатите изпарители дава възможност за използване на топлина от различни източници, като механично и термично компресиране, както и отпадъчна пара от сушилни.

По-малко поддръжка и по-голям период на непрекъсната експлоатация

Силно завихреният поток в пластинчатия изпарител го прави по-малко податлив към замърсяване. Температурата на изпарение в изпарителя на Alfa Laval също е по-ниска от повечето други конструкции, което намалява риска от замърсяване. Резултатът е система със значително по-малко замърсяване, по-ниски разходи за поддръжка и по-голям период на непрекъсната експлоатация.

Всички повърхности са леснодостъпни за поддръжка и могат да се почистват на място в рамките на габарита на уреда.

Високо качество на продукта

Ниската температура, съчетана с кратко време на престой в пластинчатия изпарител (поради нисък обем на задържане), осигурява висококачествен краен продукт с минимално оцветяване.

Ниският обем на задържане осигурява също така бързо и плавно стартиране с лесно управление.

Идеално решение за флуиди с голям вискозитет

Системата за изпарение на Alfa Laval може лесно да се справи с флуиди с вискозитет много над 300 cP, което често е границата за изпарители с низходящ (падащ) тънък слой. Колкото по-голям е вискозитетът, толкова по-висока е относителната ефективност на системата на Alfa Laval в сравнение с други технологии.