Производство на пшенично нишесте

Пшеницата се превръща във все по-популярен източник на нишесте по целия свят, защото е леснодостъпна, расте в области с по-мек климат и съдържа ценна протеинова фракция, наречена жизненоважен глутен. Тя се използва широко за консумация от човека. Процесите и продуктите на Alfa Laval за производство на пшенично нишесте ви осигуряват ниска консумация на вода и енергия, лесен контрол и висока доходност.

Wheat processing 640x360

Триетапно разделяне на пшеницата

Високият капацитет, компактният размер, ниската консумация на енергия и високата надеждност правят триетапните декантерни центрофуги на Alfa Laval STNX идеалния избор за разделянето на пшеницата на глутен, нишесте и пентозани.

Те осигуряват внимателно боравене с продукта, както и производство на добре агломериран глутен, което проправя пътя към по-голяма ефективност при всяка по-нататъшна преработка. Декантерните центрофуги имат конструкция с отворен изход, благодарение на която те са по-малко чувствителни към измененията в скоростта на потока и качеството на брашното.

Обезводняване на нишесте тип „В“

Използването на декантерна центрофуга за обезводняване на нишесте тип „В“ дава възможност за получаване на нишесте с 40 – 44% сухи твърди вещества – приблизително два пъти по-висока стойност, отколкото при използването на високоскоростен сепаратор.

По-доброто обезводняване води до по-ниска консумация на енергия в етапа на сушене и означава, че в процеса може да се използва повторно по-голямо количество вода. Преливната вода от декантерната центрофуга има същото високо качество като тази от високоскоростен сепаратор.

Отстраняване на фибрите

За ефективно отстраняване на фибрите се използват центрофуги с конично сито. Всяка центрофуга за пресяване се състои от въртяща се конична кошница със ситови пластини, от дюзи, разположени така, че промивната вода непрекъснато се разпръсква върху слоя пулпа в коничното сито, от корпус, оборудван с дюзи за „обратно промиване“ на ситото и почистване на корпуса, и от задвижващо устройство.

Пречистване

В зависимост от необходимия капацитет, Alfa Laval е в състояние да достави високоскоростни сепаратори или хидроциклони за пречистване на технологичната вода от концентрация на нишесте.

Измиване на нишестето

Нашите системи за измиване на нишестето се характеризират с висока производителност и надеждна работа. Висококачествените материали и малките толеранси, използвани в нашите хидроциклони, водят до ефективно измиване и много ниски нива на примеси в крайния продукт.

Изпаряване на отпадъчните води

Нашите изпарителни системи за отпадъчни води от пшеница са базирани на технологията Alfa Flash, което ги прави компактни и енергийно ефективни. Високата скорост на потока и завихрянето свеждат до минимум замърсяването. В съществуващите системи за изпаряване консумацията на пара може да бъде намалена с 50% чрез модернизирането им с допълнителна камера-изпарител, базирана на технологията на Alfa Laval. Времето за изплащане на този вид инвестиция често е по-малко от една година.

Нагряване и охлаждане

Alfa Laval доставя широка гама от уплътнени и заварени пластинчати топлообменници с висока топлинна ефективност, компактна конструкция, дълъг период на непрекъсната експлоатация и ниски разходи за поддръжка. Можете лесно да разширите капацитета на тези уплътнени топлообменници, като добавите още пластини на по-късен етап.