Обработка на плодове и зеленчуци

Успешното и печелившо производство на сокове, пюрета и други напитки зависи от деликатния баланс между поддържане на качеството, аромата и цвета, асоциирани с културата източник и съобразяването с хигиенните стандарти и разпоредбите за здраве и безопасност, като същевременно се гарантират производствени разходи на най-ниско ниво. Оборудването, системите, ноу-хау и обслужването от Alfa Laval ви помагат да постигнете и поддържате този съществен баланс.

Fruit and vegetable processing640x360

Уникални възможности

Същинската технология на Alfa Laval играе централна роля в разделянето, концентрирането, нагряването и охлаждането на пулпа, влакната, сока и водното съдържание на соковете и пюретата, извлечени от плодовете и зеленчуците. Нашите уникални способности правят възможно това да се случи с по-малко отпадък, по-ниско потребление на енергия и по-ефективно възстановяване от генериращи приходи странични продукти.

Иновативното предимство

Alfa Laval се гордее с традицията си да осигурява операциите за обработка на плодове и зеленчуци с възможностите на най-съвременната технология. Alfa Laval изобрети асептичната обработка (UHT) и имаме бизнес звено, специално посветено на изискванията за обработка на плодове от над половин век.
При високия обем обработка на сокове и пюрета за световните търговски пазари технологичната иновация на Alfa Laval може да ви гарантира ключово предимство, с което да получите и запазите преднината.