Преработка на домати

Доматите се използват непрекъснато в хранителни продукти, включващи редица различни видове преработка. Alfa Laval предоставя технологично оборудване, характеризиращо се с многообразие, както и с изключителни хигиенни стандарти, необходими, за да стане това възможно.

Tomato 640x360

Вискозитет, вкус и цвят

Технологията на декантер центрофугата Foodec позволява производството на сок, пюре и паста, в които ефективното управление на вискозитета, проблемите с плесените и топлинното въздействие правят възможно подобряването на естествения аромат и вкус на продуктите.
Технологиите на Alfa Laval, включително топлинното оборудване и стерилизирането на суров сок/пюре/паста, също спомагат за запазване на естествения цвят, който е критичен за максималната удовлетвореност на клиента и приходи, които се получават в резултат на това.

Многообразието е от значение

Alfa Laval осигурява широка гама специализирани технологично оборудване, която ще увеличи рязко ефективността и многообразието на технологичните установки за преработка на домати, както и качеството и запечатването на вашите продукти.
Предоставяме оборудване, което е идеално за всичко – от технологични инсталации с малък капацитет за различни плодове до силно специализирани съоръжения за сок, пюре и паста.