Преработка на месо и птици

Месо и птичи продукти се обработват с наши компоненти и модули по целия свят. Те позволяват ефективно оползотворяване на генериращи приходи вторични продукти като кръв, кости, обезмаслени продукти чрез филтриране с разреден въздух (DAF), хранителни мазнини, желатин, животински храни, биогорива и др.

Meat and poultry processing

Системи, модули или оборудване

Alfa Laval може да ви предостави пълния спектър от възможности, вариращи от цялостни инсталации за обработка до предварително проектирани модули и отделни елементи от специализирано оборудване. Те могат да ви помогнат да подобрите ключовите си работни параметри за обработка на кости, обезмаслени продукти, кръв и кръвна плазма, мазнини и масла, желатин, механично отделено месо (MDM) и хранителни протеинови компоненти.

Можете също така да се възползвате от несравнимото практическо ноу-хау и опит на Alfa Laval, за да помогнете за разширяването, подобряването и фината настройка на цялата ви линия за обработка на месо или птици.

Нови възможности

Дейностите по преработка на месо и птици обикновено водят до различни странични продукти, както и „остатъци“. Много от тях обикновено се превръщат в месо, кръв и костни брашна, използвани като суровинни продукти или като компоненти в храна за животни.

Въпреки това, в момента е налице нарастваща осведоменост в световен мащаб, че тези остатъци и други материали, които преди са се считали за отпадъци или такива с ниска стойност, вместо това могат да бъдат богат източник на ценни хранителни протеини с широк спектър от атрактивни приложения и значителен търговски потенциал. Alfa Laval е пионер в тази бързоразвиваща се област.