Производство на дрожди

Alfa Laval има повече от век опит в доставката на машини с дюзи за непрекъснато изпускане за индустрията с дрожди. От лабораторен мащаб до големи производствени инсталации от световна класа – Alfa Laval разполага с оборудване и ноу-хау за технологични процеси, свързани с всякакви изисквания за хлебни дрожди, фуражна мая и екстракт от дрожди.

Yeast 640x360

Участието на Alfa Laval в областта на промишлената ферментация започва още през 1890 г. с центрофуга за събиране на хлебни дрожди. В наши дни оборудване от всички ключови продуктови области на Alfa Laval – обработване на флуиди, сепариране и топлообмен – се използва във всяка стъпка в производството на дрожди, от предварителната обработка на меласата и ферментацията до обезводняването и изхвърлянето на отпадъците. Правилният избор, съчетан с опита и ноу-хау за техническите процеси на Alfa Laval, гарантира качество на продукта, оперативна надеждност и възможно най-висока ефективност.