Решения за климатизация и топлинни помпи

Що се отнася до климатизацията и термопомпите, енергийната ефективност, заедно с изискванията за хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), са от съществено значение. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти и университети, за да ускори развитието и да предложи пластинчати топлообменници, които са проектирани да отговарят на новите разпоредби за приложения.

Aircon-heat-pumps-hero

Поддържане на оптимален вътрешен климат 

В самия климатизиращ чилър различни производители на системи вграждат пластинчати или черупково-тръбни топлообменници на Alfa Laval като изпарители на течности и/или кондензатори. В по-големите сгради са инсталирани допълнителни топлообменници на Alfa Laval. Уплътнените пластинчати топлообменници с много прецизен температурен режим се използват в отоплителни или охлаждащи системи за различни междинни приложения. За да се отстрани излишната топлина, всички течни охладители или кондензатори са монтирани на покрива.

Alfa Laval предлага надеждни топлообменници, които осигуряват високоенергийна ефективност, независимо от приложението.Разгледайте нашите приложения.