Пречистване на хидравлично масло

Оборудването за пречистване на масло на Alfa Laval ефективно отстранява твърдите частици и водата. Водата и/или твърдите частици са причина за много откази в системата за подаване на смазочно масло, което прави ефективното пречистване жизненоважно, тъй като замърсеното масло води до скъпоструващи спирания на производството.

Hydraulic oil cleaning 640x360

Намаляване на потреблението на масло

Системите за пречистване на масло на Alfa Laval удължават експлоатационния живот на маслото, като намаляват общата консумация на масло. Много филтри могат да останат в употреба по-дълго, което допълнително намалява оперативните разходи. 

Хидравлично масло

Преси, щанци, машини, строителна техника, металорежещи машини, прокатни линии и други, всичко зависи от перфектно работещата хидравлична система. За да се постигне това, хидравличните флуиди трябва да се поддържат чисти.

По-висока производителност и по-ниски експлоатационни разходи

Водата е с тенденция да запушва патронния филтър, а също така влияе на различните смазочни добавки в маслото. Ето защо е от решаващо значение да се отстрани водното съдържание, както и да се отстранят абразивните частици от обема на маслото/системата

Alfa Laval доставя сепараторни модули, които перфектно се вписват в експлоатацията на вашата уредба. Ние доставяме както мобилни почистващи агрегати, така и сепаратори за по-големи хидравлични системи.

Нашите сепаратори предлагат по-висока производителност, по-ниски оперативни разходи и са в състояние да отговарят на строгите екологични разпоредби, като всичко това ще ви спести време и пари.

Портфолио от услуги 360° на Alfa Laval

 

За да работи вашето оборудване по перфектен начин, Alfa Laval предлага всеобхватно портфолио от услуги.

Свържете се с нас, за да разберете как да разширите ефективността на вашите продукти.