Избор на система за третиране на баластни води

Вижте нашето ръководство от 11 точки, което ще ви помогне да изберете най-добрата система за вас.

1. Получила ли е избраната от вас система типово одобрение както от ММО, така и от Бреговата охрана на САЩ?

Съответствието с наскоро ратифицираната Конвенция за управление на баластните води (BWM) на ММО е задължително. Също така е важно да проверите за скорошен сертификат за типово одобрение от ММО.

Оценката на системите се е развила, откакто Конвенцията за BWM бе приета през 2004 г. Сертификатите, издадени от оторизирани органи трети страни, сега предоставят повече подробности за изпитването, както и информация относно ограниченията за експлоатация на системата, нивата на соленост, температура и ултравиолетова пропускливост.

Обърнете внимание на националните и регионалните разпоредби. За да дебаластира във водите на Съединените щати, плавателният съд трябва да има система за третиране на баластни води, която е типово одобрена от USCG.

Съответствието на плавателните съдове със законодателството на USCG увеличава стойността при препродажба. Ако няма такова, купувачите, желаещи да оперират на този ключов пазар, едва ли ще инвестират.

При всички типови одобрения потърсете сертификати, издадени от оторизирана трета страна, за да гарантирате по-голяма валидност и повишена прозрачност.

2. Вода с естествено срещащи се организми ли е използвана за сертифицирането?

Сертификатите за типово одобрение, издадени от оторизирана трета страна, гарантират контролирана среда и реалистични условия на изпитване.

Например организмите, които живеят близо до водната повърхност, са по-устойчиви на ултравиолетова светлина и поради това най-добре се третират с UV лампи със средно налягане.

Чрез използване на еднородна смес от подбрани и култивирани организми при изпитването резултатите може да показват, че тези организми са премахнати. Това обаче не съответства на реалните ситуации, при които водата не се регулира и организмите са по-трудни за третиране и по-разнообразни.

Сериозните доставчици разбират реалните последици от несъответствието. Те избират надеждна ултравиолетова технология, търсят прозрачност, осигурявана от трети страни, и проактивно излагат своите системи на натоварване, за да гарантират издръжливост.

Трябва да се използва естествена вода с некултивирани организми, като полихеити, ротифери и скариди, в идеалния случай с наличие на усложнения, като например цъфтеж на водорасли.

3. Системата ви специално за морска употреба ли е проектирана?

Изненадващо, повечето системи за третиране на баластни води имат своите корени в пречистването на питейна вода на сушата. Вместо да е разработена специално за целта, тяхната технология е адаптирана към нуждите на морската среда.

Системите за третиране с ултравиолетови лъчи на сушата обработват по-малко сложни водни среди и преди началото на третирането протичат други процеси на почистване.

Системите за третиране на баластни води трябва да се справят с трудни за третиране организми, непостоянно качество на водата, по-високи температури и дълги периоди на спиране със солена вода в тях. Само система, която е специално проектирана за морски условия, е подходящо подготвена за тези предизвикателства.

4. Ще издържат ли на корозия в морска вода основните компоненти на вашата система?

Основните компоненти на много системи за третиране на баластни води са изработени от по-нискокачествени материали, като например стомана 316L. Макар че 316L е често използван машиностроителен материал, той корозира при контакт с морска вода.

Реактор за третиране с ултравиолетови лъчи, изработен от 316L, който се пълни с морска вода по време на процеса на третиране, може да корозира за по-малко от пет години и да се наложи да бъде подменен.

Супераустенитната неръждаема стомана 254 SMO или AL6-XN издържа на корозия, причинявана от морска вода. Основни компоненти, изработени от тези материали, издържат много по-дълго. UV реакторите от AL6-XN могат да издържат поне 20 години.

5. Избраната от вас система оползотворява ли максимално произведената ултравиолетова светлина?

За да бъде ултравиолетовото третиране биологично и енергийно ефективно, ултравиолетовата светлина, произвеждана от лампите, трябва да достигне до целевите организми.

Вътрешната конструкция на реактора трябва да разпределя равномерно високи нива на ултравиолетова светлина и да създава голяма турбулентност във водата, минаваща през него, за да се гарантира, че до всички организми достига концентрирана доза.

Води с ниска чистота, където ултравиолетовата пропускливост е по-ниска, изискват по-строги мерки. Специално проектираните ръкави от синтетичен кварц на лампите поддържат пропускането на по-широк вълнов спектър и осигуряват повече ултравиолетова светлина за дезинфекция. Всяка надеждна система се нуждае от тази възможност.

6. Системата ви предлага ли ефективно управление на енергията?

Ефективността на биологична дезинфекция и енергийната ефективност са от ключово значение за управлението на енергията. За да се гарантира съответствие, системите за третиране на баластни води използват възможно най-малко количество енергия.

За да се справят с трудни сценарии, като например ниска ултравиолетова пропускливост, без да се компрометират операциите на кораба, те се нуждаят и от енергия в резерв. Компрометираните операции рискуват да намалят дебита на баластни води или дори да попречат за влизането в тези води.

7. Системата ви има ли автоматичен цикъл за почистване на място (CIP)?

Без редовно почистване по кварцовите ръкави на ултравиолетовите лампи се натрупват отлагания от калциев карбонат и метални йони. Това блокира част от ултравиолетовата светлина и влошава третирането.

Механичното избърсване е неефективно срещу натрупването на метални йони, които трябва да бъдат отстранени с течност с ниско рН в допълнителен процес. Избърсването не почиства ултразвуковия сензор, който измерва ултразвуковата пропускливост и регулира потреблението на енергия, което може да доведе до прекомерна употреба на енергия и ниска производителност.

Всякакво механично и ръчно почистване води до драскотини по ръкавите, които влошават ефективността на третирането.

Изпитванията показват, че CIP спомага за поддържане на ефективността на биологичната дезинфекция на системите за третиране на баластни води. При система, базирана на ултравиолетови лъчи, ефектите се забелязват след една почистваща операция.

8. Има ли налични функции за цялостен мониторинг и програмирани функции за безопасност?

Безопасността е от първостепенно значение на борда. Системите, базирани на ултравиолетови лъчи, са по-безопасни от тези, които разчитат на химикали, но всяка система трябва най-напред да осигурява безопасност, за да се предотвратят сериозни повреди на оборудването.

PureBallast 3 на Alfa Laval има сензори за температура и ниво, които заобикалят PLC, така че дори при неизправност на PLC, сигналите няма да бъдат пропуснати. Панелът за управление следи основните компоненти, дава обратна връзка за показване на позициите на вентилите и е програмиран да се изключва при прегряване или ниски нива на водата. Каквото и да се обърка, хората и оборудването ви са защитени.

9. Вашата система за третиране на баластни води автоматична и лесна за работа ли е?

Въпреки че броят и сложността на системите на борда се увеличават, наличността и компетентността на екипажите си остават същите. Това прави автоматичната работа изключително важна за вашата система за третиране на баластни води.

Стартирането и спирането с един бутон без необходимост от ръчна намеса по време на работа спестява време и означава незабавно изключване, ако е необходимо.

Интуитивният графичен потребителски интерфейс предлага ясен общ преглед, който позволява на екипажа да взема бързо информирани решения. Графичната комуникация вместо низове от текст улеснява международните екипажи по целия свят да използват панела с по-малък риск от човешка грешка.
Системата за управление, която може да бъде самостоятелна или интегрирана в системата за управление на кораба, осигурява допълнителна гъвкавост.

Уверете се, че вашата система изпълнява тези точки.

10. Доставчикът на вашата система има ли доказани възможности?

Инсталирането на система за третиране на баластни води е сложно начинание, особено при сценарии за модернизация. В това са ангажирани много доставчици и подизпълнители, а закъсненията поради лошо управление на проектите или липсата на опит могат да бъдат изключително скъпи.

Ратифицирането на Конвенцията за BWM означава, че всички кораби са длъжни да инсталират система за баластни води в рамките на няколко години; хиляди кораби ще се конкурират за ограничени ресурси.

Надеждният доставчик е в състояние да докаже способността си да доставя навреме, да работи с много доставчици и да има положителна история на инсталирана база. Също толкова важно, колкото инсталирането в новопостроени плавателни съдове, е доказаният експертен опит при модернизирането, което е по-сложно и по-трудно.

Вашият доставчик трябва да бъде достатъчно голям участник на пазара, за да може да мащабира производствената си сила през следващите години и да бъде в състояние да докаже своите професионални успехи при управлението на проекти.

Не позволявайте инсталацията ви да бъде експеримент за обучение на неопитен доставчик.

11. Системата ви придружена ли е от силно предложение за глобално обслужване?

Направете своя избор с оглед на бъдещето. Добрата система за третиране на баластни води трябва да издържи за целия жизнен цикъл на вашия плавателен съд.

Всеки доставчик, който разглеждате, трябва да може да ви предостави резервни части с добро качество, експертен опит и наличност за бърза доставка навсякъде по света.

От решаващо значение е да е налице глобална мрежа от опитни и квалифицирани инженери с експертен опит в областта на съответствието и умения да консултират по въпросите на оптимизацията и разширяването. Специално предложение на услуги за третиране на баластни води ще предотврати общи консултации и скъпоструващи грешки.

Документираните доказателства за признат доставчик с поддръжка по целия свят могат да повлияят положително и върху цените при препродажба и броя на потенциалните купувачи.
Ако плавателният съд ще се продава след време, наличието на система от признат доставчик с поддръжка по целия свят може да повлияе положително и върху продажната цена и броя на потенциалните купувачи.