Никой друг избор за третиране на баластни води не е толкова сигурен

Alfa Laval обслужва морската индустрия в продължение на цял век и е ангажирана с третирането на баластни води от момента, когато беше предложено за първи път. PureBallast 3 на Alfa Laval е надежден избор не само сам по себе си, но и по отношение на глобалната организация, която стои зад него.

Безпроблемно третиране на баластните води с PureBallast 3 на Alfa Laval

Макар че седалището ѝ е в Япония, Dowa Line работи в Америка повече от 35 години. Компанията е не само един от водещите японски товарни превозвачи на американските пазари, но и пионер в третирането на баластни води с богат опит в експлоатацията на PureBallast 3 на Alfa Laval.

От 1981 г. насам Dowa Line разработва договорни услуги за товарен превоз в Северна, Централна и Южна Америка, включително Карибите. Плавателните съдове на компанията транспортират зърно, тор, боксит и захар, както и широк спектър от други насипни стоки.

По отношение на екологичното съответствие Dowa Line е в челните редици. Това може да се види при третирането на баластни води, където компанията има необичайно силна база от практически опит.

Прочетете целия разказ

KOTC chooses Alfa Laval PureBallast 3 for ballast water treatment throughout its fleet – including VLCCs

Kuwait Oil Tanker Company (KOTC) is one of many ship owners choosing UV ballast water treatment over electrochlorination for large ballast water flows. Alfa Laval PureBallast 3 will be installed on vessels throughout the KOTC fleet, including VLCCs with flows of 6000 m3/h each.

Founded in 1957, KOTC has a present fleet capacity of around 2.4 million barrels – roughly the equivalent of Kuwait’s daily oil production. Of the 28 vessels KOTC owns, 12 are VLCCs with a deadweight of over 300,000 tonnes. These massive tankers will now be retrofitted with Alfa Laval PureBallast 3, which will also be the choice for VLCC newbuilds and the smaller vessels under KOTC ownership.

“PureBallast 3 is the right equipment to have on bigger ships like VLCCs,” says Jamil Al-Ali, Manager Fleet Engineering Group at KOTC. “Alfa Laval has a tried, tested and proven system for supporting that huge capacity of ballast water without delays to the cargo operations.”

Read their story