Производство на стомана

Производството на стомана включва едни от най-енергийно интензивните процеси в света. Следователно прилагането на енергийно ефективни технологии и осигуряването на ефективно разсейване на отработената топлина е жизненоважно. Ето защо производителите на стомана разчитат на Alfa Laval за експертен опит, широко портфолио от доказано оборудване и услуги, оптимизиран топлинен и експлоатационен коефициент на полезно действие, по-ниски общи разходи за експлоатация и повишена производителност.

Steel-640x360

На пулса на стоманодобива

Нарастващите разходи, по-високата енергийна ефективност и по-строгите екологични разпоредби карат стоманодобивните предприятия да търсят нови начини за пестене на пари, увеличаване на периода на безотказна работа и повишаване на приходите. Alfa Laval разполага с широка гама от интелигентни, енергоспестяващи решения за подобряване на общия коефициент на полезно действие на операциите на вашия прокатен стан.

Охладителна система със затворен цикъл

Добре проектираните охладителни системи са жизненоважни предвид сложните процеси и работни условия в доменните, основните кислородни и електродъгови пещи, инсталациите за пряка редукция и машините за непрекъснато леене.

В охладителна система със затворен цикъл висококачествена вода се охлажда в охладителната система на втори контур, която се състои от пластинчати топлообменници, охлаждани от морска вода, речна вода или вода от близката охладителна кула, която:

  • Намалява нуждата от поддръжка поради използването на лесни за поддръжка пластинчати топлообменници на Alfa Laval
  • Намалява разходите за изпомпване, тъй като помпите трябва да преодолеят само статичния напор на технологичното оборудване, а не този на цялата охладителна кула

Въздушно охлаждане

Като ефективна алтернатива на охладителните кули въздушните охладители на Alfa Laval съчетават висока ефективност с ниско потребление на електроенергия и ниски нива на шум. Системите за въздушно охлаждане със затворен цикъл елиминират и двата проблема и свързаните с пречистването на водата разходи. 

Маслено охлаждане

Пластинчатите топлообменници на Alfa Laval са ефективна и компактна алтернатива на традиционните кожухотръбни топлообменници, използвани с охлаждащо трансформаторно масло, масло Morg, смазочно масло и трансмисионно масло. Нещо повече, нашият специално разработен пластинчат топлообменник с двойна стена елиминира риска от кръстосано смесване на всякакви смазочни течности и охлаждащи среди по време на процеса, като по този начин предотвратява скъпо струващи последици.

Отстраняване на прах и утайки

Прахът и утайката, оползотворени при различни процеси на обработка на стоманата чрез центробежно сепариране, могат да бъдат силно корозивни и абразивни. Технологичните сепариращи инсталации на Alfa Laval са проектирани с устойчиви на корозия и износване материали, за да осигурят непрекъсната работа и в най-суровите условия.

Outokumpu ferrochrome plant, Финландия

Силно абразивният и лепкав характер на утайката от един от газовите скрубери в Outokumpu я прави голямо предизвикателство за обезводняването. Заводът използва декантери на Alfa Laval за тази задача в продължение на много години и от 2012 г. три декантер-центрофуги Alfa Laval P2-600 обезводняват утайката. Персоналът на завода е много доволен от високата степен на изсушаване на кека.

По-подробно за охлаждането със затворен цикъл