Обработване на утайки от водни работи

Всички пречиствателни станции произвеждат остатъчна утайка. Повечето големи пречиствателни станции монтират специално оборудване за обработка, за да намалят до минимум разходите и въздействието върху околната среда, свързани с транспортирането и изхвърлянето на тази утайка. Alfa Laval доставя широка гама от системи за обработка на утайки от водни съоръжения.

Sludge treatment 640x360

Технологии за обработка на утайки на Alfa Laval

Сгъстителите, които обикновено се използват за сгъстяване преди обезводняване, намаляват обема на утайката с до 90%, което ви позволява да намалите общите оперативни разходи. Портфолиото на Alfa Laval включва барабанни сгъстители ALDRUM, лентови сгъстители AS-H, както и декантерни центрофуги Aldec G3 за сгъстяване на утайки.

Чрез сепариране на сравнително тежкото течно съдържание на утайката с помощта на оборудване за обезводняване на Alfa Laval, можете да намалите разходите за сушене, транспортиране и изхвърляне, както и да ограничите въздействието върху околната среда.

Широкият спектър от оборудване на Alfa Laval включва всички често използвани технологии за обезводняване:  декантерни центрофуги ALDEC G3, лентови преси AS-H, филтър-преси AS-H и шнекови преси.

Ние също така доставяме автоматизирани системи за управление, които ви позволяват да управлявате вашите инсталации за сгъстяване и обезводняване с максимална ефективност, денонощно и при минимално ниво на надзор.

Предимства и ползи

Предимствата и ползите на технологиите за пречистване на индустриални отпадни води на Alfa Laval включват:

  • Максимална сухота на утайката, което намалява разходите за изхвърляне
  • Минимално количество миризми, което е предимство за живеещите и работещите наблизо
  • Компактен дизайн, който означава, че е необходимо по-малко ценно пространство
  • Автоматизирана работа, контролирана от програмируем логически контролер (PLC), която повишава ефективността и намалява изискванията за работна сила
  • Ниски разходи за енергия и намалено въздействие върху околната среда, което помага за подобряване на цялостния екологичен профил.

Решения за кръговата икономика

Все повече и повече станции за пречистване на води откриват предимствата на кръговия, цялостен подход към пречистването на отпадни води. Икономиите, намаленото въздействие върху околната среда и новите потоци на приходи от възстановени ресурси са само някои от тях. Всяка станция за пречистване на води е уникална и има свои собствени предизвикателства и възможности. Благодарение на нашия експертен опит в технологичната обработка и широката ни гама от продукти, можем да подкрепим вашето преминаване към кръгов поток на ресурсите. Независимо дали сте изпълнител, проектант или оператор на инсталация, ние можем да ви помогнем да намерите оптималното решение за вашия конкретен проект.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN
.