2021-05-11 Новини за продукти

Alfa Laval се присъединява към коалицията „Getting to Zero Coalition“ („Да сведем до нула“), за да ускори разработването на устойчиви решения за бъдещето

Alfa Laval – световен лидер в областта на топлообмена, центробежното разделяне и работата с флуиди – се присъедини към коалицията „Getting to Zero Coalition“ („Да сведем до нула“), инициатива на Глобалния морски форум, която представлява координирани усилия на повече от 100 организации за справяне с изменението на климата чрез разработване на технология, променяща „правилата на играта“. Целта е да се въведат кораби с нулеви емисии (чрез горива с нулеви емисии) до 2030 г.

 

Коалицията „Getting to Zero Coalition“ („Да сведем до нула“) е представена на 23 септември 2019 г. на срещата на върха на ООН за климата в Ню Йорк и представлява партньорство между Глобалния морски форум, Световния икономически форум и Приятели на океаните.  Коалицията, включваща повече от 100 организации и одобрена от 14 правителства, ще ръководи развитието на технологията, променяща „правилата на играта“, необходима за достигане на нулеви емисии.

 

„Спирането на изменението на климата е не само най-голямото предизвикателство за нашето поколение, но и задължение към следващите поколения“, казва Самер Калра, президент на Морско подразделение. „Точно както морският бизнес обхваща света, така ние трябва да си партнираме в цялата промишленост, за да се справим с глобалния проблем с емисиите на парникови газове. Заедно можем и ще развием устойчиви и жизнеспособни в търговско отношение решения за морския отрасъл в полза както на хората, така и на планетата.“

 

Целта на коалицията „Getting to Zero Coalition“ („Да сведем до нула“) за кораби с нулеви емисии до 2030 г. е амбициозна, но необходима, тъй като Международната морска организация (IMO) има за цел да намали емисиите на парникови газове, свързани с корабите, с поне 50 процента до 2050 г.

 

Тъй като морския отрасъл работи за бъдеще, основано на неизкопаеми горива, очаква се течният природен газ да бъде едно от преходните горива по пътя към декарбонизацията. Технологиите и продуктовата гама на Alfa Laval вече са добре подготвени за новите видове горива.

 

Знаете ли, че ... тъй като корабите имат живот 20 или повече години, корабите с нулеви емисии трябва да започнат да навлизат в глобалния флот до 2030 г., за да се постигне 50% намаление до 2050 г.?

Alfa Laval fleet 640x360

Свързано съдържание: