2021-09-21 Новини за продукти

Подобрете качеството и производствените си резултати с производство на биогориво с предварителна обработка на хидрогенирано растително масло (HVO)

Искате да подобрите качеството на вашето производство на биогориво или да постигнете съответствие с новото законодателство? Системите на Alfa Laval за предварителна обработка на HVO могат да преобразуват мазнините и маслата в суровините, необходими за производство на възобновяемо дизелово гориво и устойчиво авиационно гориво.

Biofuels_640x360.jpg

Защо е нужна предварителна обработка на HVO?
Има няколко основателни причини за предварителна обработка на мазнините и маслата. Премахването и намаляването на замърсителите в суровите мазнини и масла до приемливи нива е от ключово значение. Някои от примерите за замърсители включват твърди вещества, влага, хлориди, протеини, полиетилен, фосфор, метали и сяра. Предварителната обработка също така предпазва оборудването, увеличава максимално експлоатационния живот на катализатора и гарантира високи производствени резултати за възобновяеми горива по-нататък в производствената линия.

 

Премахване на замърсители от мазнини и масла
Най-често срещаните процеси за премахване на замърсители от мазнини и масла са специално топене и адсорбция. От една страна, топенето е задължително, за да се предотврати зацапването на оборудването, спад на налягането на катализатора и загуба на активност на катализатора. Адсорбцията, от друга страна, премахва всички остатъци от фосфатиди след топене и намалява съдържанието на метал. Съществуват и незадължителни процеси, включително отстраняване на хлориди и отстраняване на полиетилен, за да се осигурят висококачествени възобновяеми източници.

 

Съображения при проектиране на предварителната обработка на HVO

При проектиране на система за предварително обработване на HVO е важно да се имат предвид видовете използвани суровини, изхвърлянето на странични продукти, местоположението на завода, броя на производствените линии или транспортни системи и достъпността. Управлението на отпадъчните води също е от ключово значение. Типичните процеси за топене и смекчаване на влиянието на хлориди обикновено генерират отпадъчни води, равни на до 10% от дебита на маслото. За да се постигне максимално възстановяване на водата, рециклиране и повторна употреба, проектирането на система за предварително обработване на HVO трябва да включва подходящи системи за управление на отпадъчните води. Възстановяването и повторното използване на отпадъчна топлина е друго съображение, което би позволило да се произвежда технологична вода от близки източници с висока соленост.

 

 

Biofuels 640x360

Защо Alfa Laval?

Доверете се на Alfa Laval за цялостни водно и енергийно ефективни решения за отраслите за преработка на хранителни масла и рафиниране на петрол. От производство на сурови масла до цялостни рафиниращи инсталации и инсталации за модифициране на мазнини, включително системи за предварително третиране на HVO, всички подкрепени от глобална сервизна мрежа с местно присъствие.

Интересува ли ви предварителната обработка на HVO?

Научете повече тук

Свързано съдържание: