2022-12-19 Новини за продукти

Alfa Laval ще бъде технологичен партньор на първия в света проект за демонстриране на цялостно голямо мащабно улавяне на въглероден диоксид на борда на кораб

Alfa Laval ще бъде технологичен партньор в съвместния проект, иницииран от Глобалния център за морска декарбонизация (GCMD), Петролната и газовата климатична инициатива (OGCI) и Stena Bulk за проучване на улавяне, съхранение и разтоварване на въглероден диоксид (CO2) на борда на кораб. Alfa Laval ще допринесе към проекта с технологично и инженерно експертно мнение, за да помогне за разбирането на предизвикателствата и възможностите при внедряването на технология за улавяне на въглероден диоксид от кораби. Този проект ще бъде още една голяма стъпка към пътната карта за декарбонизация на Alfa Laval.

 

Alfa Laval е горд партньор на Глобалния център за морска декарбонизация (GCMD), Петролната и газовата климатична инициатива (OGCI), Stena Bulk и други водещи играчи от енергийната и корабната индустрия, за да инициира двугодишен проект за демонстриране на голямо мащабно улавяне на въглероден диоксид на борда на кораби. Проектът ReMarCCAbLE (Реализация на морско улавяне на въглероден диоксид за демонстриране на способността за намаляване на емисиите (Realising Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions)) е първият в света, насочен към демонстриране на цялостно голямо мащабно улавяне на въглероден диоксид. Седемчленният консорциум ще тества модул за улавяне на въглероден диоксид на борда на танкер Stena Bulk MR, за да оцени оперативните предизвикателства на кораб в открито море и да идентифицира потенциални мерки за намаляване на разходите при бъдещи търговски приложения. Успехът на проекта ReMarCCAbLE има потенциала да ускори търговското внедряване на технология за улавяне на въглероден диоксид на борда на кораби до 2026 г.

Професор Лин Лу, главен изпълнителен директор на GCMD, сподели: „GCMD се гордее, че успя да събере силна група от заинтересовани страни за пилотно изпълнение на едно от средносрочните решения, които са необходими, за да се подпомогне декарбонизирането на морския сектор. Проектът ReMarCCAbLE е в съответствие с целите на GCMD за намаляване на пречките пред възприемането, така че международното корабоплаване да изпълни или надхвърли целите за намаляване на емисиите на парникови газове на Международната морска организация (IMO) за 2030 г. и 2050 г. Очакваме с нетърпение да се възползваме от опита на Alfa Laval в тази област, за да реализираме този пилотен проект“.

Стъпка напред към декарбонизация

Alfa Laval е била част от проекти за тестване и проучвания за улавяне на въглероден диоксид в миналото, като проектът ReMarCCAbLE ще помогне за разширяване на познанията в тази област. Като част от този престижен проект, Alfa Laval цели да проучи потенциала на технологията за постигане на целите за декарбонизация, да оцени валидността на техническите допускания, направени по време на изследването за осъществимост, направено от консорциума, както и да анализира внедряването и оперативните предизвикателства при монтажа и управлението на технологията по време на плаване.

Самер Калра, президент на морското подразделение в Alfa Laval, каза: „Тъй като мащабируемото производството на горива с нулеви въглеродни емисии ще отнеме известно време, ние гледаме на улавянето на въглероден диоксид, съчетано с горива с ниско въглеродно съдържание, като един от потенциалните пътища да подпомогнем корабната индустрия в постигането на бъдеще с нула емисии.

Ето защо това партньорство е отлична възможност, която да спомогне за разработване на такова решение. Искаме да оценим търговските и екологичните въздействия, както и да идентифицираме предизвикателствата и възможностите при внедряването на система за улавяне на въглероден диоксид на борда на плавателен съд. Констатациите ще помогнат за развитието на технологията в голям мащаб“.

Идеален технологичен партньор

Проектът ReMarCCAbLE е един от многото проекти на Alfa Laval с акцент върху устойчивостта. Като използва техническото си ноу-хау в топлинното управление и технологиите за намаляване на емисиите, Alfa Laval ще играе жизненоважна роля в подпомагането на този проект за улавяне на въглероден диоксид на борда на кораб. Проектът е разделен на три фази. Още от първата фаза на проекта Alfa Laval ще има ключов принос в проектирането, инженерните разработки, тестването и инсталирането на решението на борда на танкера MR. Alfa Laval не само ще подкрепи проекта с технологичния си опит в тази област, но също така ще направи Центъра за изпитвания и обучение на Alfa Laval достъпен за тестване на инсталацията за улавяне на въглероден диоксид и за предоставяне на обучение на екипажа, преди да бъде монтирана на кораб.

„Важното за нас е да бъдем в челните редици на еволюцията на новите устойчиви технологии и да подкрепяме тяхното развиване в едно екологично и икономически жизнеспособно решение, което може да бъде от полза за нашите клиенти“ казва Самер. „Декарбонизирането на морската индустрия изисква широка гама от технологии за намаляване на емисиите, които да са в допълнение на прехода към зелени горива. Искаме да улесним разработването на такива технологии и да помогнем за намаляване на въглеродния отпечатък на корабите“.

За да научите повече за пътя на Alfa Laval към устойчиво корабоплаване, посетете www.alfalaval.com/marine

 

 

Stena Bulk ship carbon capture with Alfa Laval

Свързано съдържание: