2023-04-24 Новини за продукти

Alfa Laval представя първите сепаратори с готовност за работа с биогорива за морски приложения

Биогоривата са текущо предлагана и достъпна опция за гориво, която може да помогне за декарбонизацията в морските приложения. И макар биогоривата да намаляват въглеродния отпечатък, те поставят нови оперативни предизвикателства. Alfa Laval е първата компания на пазара, което предлага решение със сепаратори, оптимизирани за биогорива, както и с надграждания на сепаратори.

Гарантирана съвместимост с известни биогорива

Биогорива като HVO (хидрогенирано растително масло) и FAME (метилови естери на мастни киселини) могат да се използват от дизелови двигатели без големи модификации на двигателя. Те може да са въглеродно неутрална алтернатива, ако са произведени от правилната биомаса, но все пак трябва ефективно да се пречистят, за да се предотвратят проблеми с производителността и екстензивно износване на двигателя. За първи път въведени в морската индустрия, високоскоростните сепаратори на Alfa Laval вече са съвместими със смеси HVO (EN15940) и FAME (EN14214 или ASTM D6751), включващи остатъчно гориво и/или дестилат.

„Гордеем се, че подкрепяме процеса по декарбонизация на нашите клиенти, независимо с какво гориво работят“ – казва Маркъс Хофман, мениджър глобални продажби, оборудване за сепариране и топлообмен в морския отрасъл на Alfa Laval. „Биогоривата ще са изборът за редица морски плавателни съдове, но клиентите трябва да са сигурни, че оборудването им е готово за тях. Със сепараторите с готовност за работа с биогорива и рентабилните надграждания за биогорива Alfa Laval може да ви гарантира такава сигурност.“

Подготвени за сложността на биогоривата

Биогоривата вече са масово разпространени, а ISO се стреми да ги включи в ревизията за 2024 г. на ISO 8217. Но подготовката за тях може да се извърши по много начини и широко да се различава в зависимост от характеристиките им – както спрямо традиционните горива, така и спрямо другите биогорива. Поради разликите в плътността, абсорбирането на влага и други свойства, те изискват допълнителни грижи, когато става въпрос за съхранението и преработката на горивото.

За да осигури оптимално сепариране на биогоривата, Alfa Laval измени както вътрешните компоненти на цилиндъра, така и софтуера на сепаратора. Това свежда подготовката за HVO, FAME смеси или традиционни горива просто до промяна на параметрите. Разработките се предлагат вградени в новите сепаратори за закупуване от Alfa Laval или като надграждания на съществуващи сепаратори.

„Оптимизирането за биогорива не е нещо, което може да се случи от днес за утре“ – споделя Хофман. „Нашите сепаратори с готовност за работа с биогорива се базират на задълбочени познания за горивата, обширно изследване в центъра за изпитване и обучение на Alfa Laval и на дългогодишното сътрудничество с ISO и CIMAC. Тъй като биогоривата продължават да се развиват, клиентите могат да разчитат на Alfa Laval за ефективна защита на двигателя, както са го правили с традиционните горива за морския отрасъл.“

За да научите повече относно сепараторите с готовност за работа с биогорива и подхода на Alfa Laval към биогоривата, моля, посетете: www.alfalaval.com/marinebiofuel

 

 

Етикети

Всички
Alfa Laval oil separator

Свързано съдържание: