2024-03-21 Новини за продукти

Устойчиви градове — Време е за изпълнение в мащаб!

Alfa Laval събира експерти в предстоящо съвместно събитие.

Съгласно споразумението COP28 нашите опити за енергийна ефективност трябва да се удвоят, за да достигнем глобалните си цели за нетни нулеви емисии до 2030 г. Ако искаме да превърнем това състояние на осведоменост в реалност, то трябва да бъде преобразувано в действия и да се изпълни в мащаб. Тук влиза в действие идеята за „Устойчиви градове“.

Градовете са отговорни за 80 % от глобалното потребление на енергия и повече от 70 % от въглеродните емисии в света, затова подобряването на енергийната ефективност в системите за отопление и охлаждане, внедряването на обвързани сектори и сътрудничеството в новаторски партньорства може наистина да промени ситуацията.

На 9 април Alfa Laval ще бъде домакин на първото събитие за сътрудничество относно нетните нулеви емисии, като заинтересовани лица от индустрията, представители на градове, създадели на политики и партньорски организации са поканени да участват в дискусионен панел за тази важна тема.

 

  • Как можем да стимулираме промяната чрез партньорства?
  • Как превръщаме осведомеността в действия и изпълнение в мащаб?
  • Как могат да си сътрудничат промишленостите и градовете, за да се удвои енергийната ефективност?

Споразумението COP28 хвърля светлина върху важността на енергийната ефективност като фактор за устойчивото развитие на градовете и намаляването на зависимостта им от изкопаеми горива. Доказано е, че внедряването на технологии за регенериране на топлината, както и централно отопление и охлаждане, значително подобрява енергийната ефективност в градовете и ще бъде важна част от постигането целите за нетни нулеви емисии в градове по целия свят.

С електрификацията и експоненциалния растеж на населението в повечето градове по света нуждата за ефективни решения за отопление и охлаждане също нараства. Сътрудничеството, обвързването на сектори и внедряването на ефективни технологии за топлообмен ще бъде от изключителна важност, за да се отговори на това търсене и да се направят градовете истински устойчиви.  

COP28 беше началната точка за осведомеността за „Устойчиви градове“. Сега вече е време тези знания да бъдат приложени и тези практики да бъдат ефективно внедрени в по-голям мащаб. Подобряването на енергийната ефективност на градовете и намаляването на зависимостта им от изкопаеми горива във връзка с отоплението и охлаждането е ключово за климатичния преход и подпомагането на градовете в намаляването на техните емисии. „Това е причината да съберем заинтересовани лица от сектори от веригата за стойността, защото имаме нужда от сътрудничество, което успешно да стимулира промяната“, казва Томас Мюлер, Президент по енергетика на Alfa Laval.

Събитието за „Устойчиви градове“, ще се състои на 9 април в 15:00 ч. CET.
Научете повече и се запишете за събитието тук: Sustainable Cities Live Event April 9 | Alfa Laval


Програма

ВЪВЕДЕНИЕ – „Градското предизвикателство“ в енергийната трансформация 


COP28 – Приносът на градовете за удвояване на степента на внедряване на енергийна ефективност
Марк Уотс, Изпълнителен директор на C40 Cities Climate Leadership Group


ОТРАЖЕНИЯ ОТ COP28
Жулиен Женетие, Президент „Уплътнени пластинчати топлообменници“ в Alfa Laval
Анна Хол, Ръководител „Връзки с обществеността“, Отдел „Енергия“ в Alfa Laval


„ОКО ДА ВИДИ, РЪКА ДА ПИПНЕ“ – Най-добрите практики за енергийна ефективност в градовете и в заобикалящите ги екосистеми


ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ – Какви са решенията и как да ги изпълняваме в мащаб?
Какви са ролите на енергията, централното отопление и топлоснабдяването в един „Устойчив град“? Как стандартизацията и сътрудничеството в цялата верига на стойността подпомагат разрастването? Как може да се подпомогне промяната чрез политики и финансови инструменти? Каква е ролята на енергийно ефективните сгради и холистичната енергийна система? Как може централното охлаждане да подкрепи градовете в стремежа им към нулеви емисии?

УЧАСТНИЦИ В ПАНЕЛА
Орели Бове, Изпълнителен директор на Euroheat & Power
Оливие Ракл, Ръководител на бизнес платформата за централно отопление и охлаждане в ENGIE
Фил Макдърмът, Ръководител на градска енергийна трансформация в E.ON UK
Сезгин Кадир, Главен изпълнителен директор на Kraftringen
Анна Екдал, Директор, „Енергийно интензивни индустрии, енергиен преход“ в Ramböll
Улф Геркенс, Изпълнителен вицепрезидент „Корпоративни въпроси относно енергия и климат“ в Aurubis AG
Малгожата Мочинска, Председател на отдел „Споени и свързани с топене топлообменници“ в Alfa Laval
Нийл Пари, Глобален ръководител на енергийния сектор в Alfa LavalОЩЕ НЕЩО – Представяне на силата на сътрудничеството
Първите технологии в индустрията се превръщат в част от централното топлоснабдяване


Домакин по време на събитието ще бъде журналистът и посланик за Европейския пакт за климата Катарина Ролфсдотер

 

Етикети

Всички

Свързано съдържание: