Смесител MX

Смесителите MX на Alfa Laval са специално проектирани да отговорят на специфичните изисквания за смесване при производството на мазнини и масла. Смесителите MX са идеални за важни етапи от процеса като дегумиране, киселинно кондициониране и неутрализация.

MX Mixers

Предимства

  • Подходящи за използване в голямо разнообразие от смесващи дейности, включително работа в режим на по-деликатно смесване
  • Смесването може да се изпълнява максимално гъвкаво и е лесно за оптимизиране.
  • Допълнително предимство за предотвратяване на образуването на емулсии.

Смесителите Alfa Laval MX се предлагат в четири размера. В зависимост от необходимия капацитет и включените предназначения, всеки размер има специфични горни и долни вместимости. Типът и размерът на роторите също варират според конкретния капацитет и задачата, за която са необходими. Всички смесители MX са изработени от киселиноустойчива стомана и имат единични механични уплътнения. Предоставеният специален лубрикатор е снабден със защита срещу сработване на сухо, а долният лагер може да се сменя отвън, без да се налага да сваляте бъркалката. Работата на постоянни обороти е стандарт, но работата на променливи обороти е налична като опция и се препоръчва за по-нататъшно оптимизиране на производствените показатели и гъвкавостта.

.
.

Как работи

Уникалната конструкция на MicroMerge™ с двоен вход и двойна камера подобрява както оперативната ефективност, така и икономичността. MicroMerge прави възможно съчетаването на диспергиране с висок интензитет (в горната камера) с предварително зададено време за контакт (в долната камера).

С два отделни входящи отвора – един от горната страна и един от долната страна, е възможно маслото да се подава директно в секцията за диспергиране и след това постепенно в секцията за смесване, според изискванията.

Диспергирането се извършва предимно в горната част на смесителя. Диспергирането изисква мощност и колкото по-голям е диаметърът на съда, толкова по-голяма мощност е необходима. Следователно горна част с по-малък диаметър е предимство. В долната част на смесителя се използва силно турбулентно смесване с ниско срязване, за да се приведат диспергираните химикали в контакт с всичкото обработвано масло, в достатъчно голям обем, за да се осигури достатъчно време за контакт.

.