Икономайзер, работещ с отработени газове | Alfa Laval

Икономайзер, работещ с отработени газове

Економайзерите на отработените газове след дизеловите двигатели и агрегатите за оползотворяване на отпадна топлина след газовите турбини са без гориво и използват иначе отработената топлина от отработените газове на дизеловия двигател/газовата турбина за производство на енергия/отопление.

阿法拉伐废热回收装置的废气经济器-exhaust gas economizer