Aalborg Micro

Alfa Laval Aalborg Micro е изключително компактен котел/икономайзер, предназначен за регенериране на отпадъчна топлина от спомагателните корабни двигатели.

Alfa Laval Aalborg Micro waste heat recovery marine boiler

Икономически ефективният начин да задоволите нуждите си от пара

 • Изключително компактен, конструкция „plug-and-play“ за лесно модифициране
 • Кратко време за изплащане чрез икономия на гориво до 25%
 • Намалено износване и намалена поддръжка на мазутния котел
 • Кратко време за пускане (2 минути)
 • Малък обем на флуида и инерция, които допринасят за голям период на непрекъсната експлоатация

Намалете разхода на гориво, осигурете резервиране и оптимизирайте вашия парогенератор. Позволете на отпадъчната топлина да покрие вашите нужди от пара и подгответе вашия кораб за разпоредбите от 2020 г. и бъдещите изисквания.

Aalborg Micro е качествено ново решение с огромен потенциал за икономия на гориво – той е малогабаритен и лесен за монтаж. 

Чрез възстановяване на топлината от изгорелите газове на спомагателния двигател Aalborg Micro дава забележителна възможност за икономия на гориво и намаляване на разходите за ремонт и поддръжка. Една типична модифицирана инсталация спестява достатъчно гориво, за да достигне възвръщаемост на средствата за 1–2 години – но на практика се пестят не само пари. Емисиите на CO2 намаляват с около 900 тона годишно.

 

.

Waste heat stack 460x360.jpg

Приложение

Само част от енергията на горивото, отделяна от корабните двигатели, се използва действително за задвижване. Голямо количество от нея се отделя като топлина и поради това има смисъл да се усвои колкото се може повече от тази енергия. Това важи не само за главните двигатели, но и за спомагателните двигатели.

Парата, произведена с Aalborg Micro, може да поддържа или да покрива изцяло нуждите от пара в пристанището, но може да изпълнява и други функции. За кораби, чиито главни двигатели с голям ход на буталото произвеждат по-хладна отработена пара, той може да осигури необходимата допълнителна пара по време на пътуването. Кораби, които използват смесени горива от 2020 г. нататък, също могат да изискват допълнителна пара, тъй като тези горива ще трябва да се съхраняват при по-висока температура на околната среда – дори ако температурата им на прехвърляне е по-ниска.

.

Steam working principle 460x360.jpg

Принцип на работа

Aalborg Micro се монтира след спомагателните двигатели на кораба (или малки главни двигатели). Когато отработените газове преминават през нагревателната повърхност на Aalborg Micro, отпадъчната топлинна енергия в газа се абсорбира за целите на производството на гореща вода или пара.

Aalborg Micro не е проектиран със собствено парно пространство. Използва се при връзка с един или повече мазутни котли, които действат като парно/водно пространство. Принудителната циркулация осигурява на Aalborg Micro вода при температурата на насищане от мазутния котел/мазутните котли. Циркулационните помпи са разположени между мазутния котел/мазутните котли (или отделен паросъбирател) и Aalborg Micro.

В Aalborg Micro топлината от отработените газове на двигателя се пренася към водната страна чрез конвекция. Получената смес пара/вода след това се изхвърля в парното пространство на мазутния котел, където по-тежките водни частици се отделят от парата.

.

Примери за конфигурация

Оптимизиране на парогенератор чрез регенериране на отпадъчна топлина от спомагателни двигатели

Config 1.jpg

Икономайзер за мазутен котел

 

Config 2.jpg

Пълно резервиране за съществуващ парогенератор

 

Config 3.jpg

Как работи

.

Aalborg Micro marine how it works.png

.

Технически данни

 • Капацитет: 500 kW до 5 MW
 • Тегло (вкл. изолацията): 400–3900 kg
 • Диаметър (вкл. изолацията): 950–1870 mm
 • Височина (вкл. изолацията): 1700–2800 mm
 • Връзки: Заварени
 • Изолация: 150 mm
 • Вход/изход на флуид: DN100
 • Вход/изход на отработен флуид: DN450 до DN1000
 • Максимална температура на входа: 535°C
 • Минимална температура на изхода: 130°C
 • Загуба на налягане: <4500 Pa
 • Максимално налягане: 39 bar(g)

Micro tech.jpg