Alfa Laval - Micro

Micro

Топлообменникът Micro на Alfa Laval е компактен топлообменник за отработени газове, специално проектиран за регенериране на използваната топлина от малки газови турбини, както и от малки двигатели и от димни газове от чисти процеси.

Alfa Laval Micro 640x360

Икономично използване на използваната топлина

 • Малка заемана площ и тегло
 • Възможно е да се почиства по време на работа на двигател, турбина или процес
 • Изходният резултат може да се настройва според нуждите
 • Удължаване на периода между основно почистване, напр. чрез режим на работа на празен ход
 • Ниска инерция

При всяко използване, почти винаги е възможно допълнително намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това разходи. Тайната се крие в възстановяването на енергията, загубена като топлина на изгорелите газове. В качеството си на пионер в областта на регенериране на използваната топлина, Alfa Laval имат технология и опит, за да ви помогнат допълнително да повишите енергийната си ефективност.

Myanmar 640x360.jpg

Приложения

Aalborg Micro може да работи с различни носители, включително вода, пара, триетилен гликол (TEG) и маслени топлоносители (TFO). Сега топлообменниците Micro на Alfa Laval се използват за различни приложения в широка гама индустрии.

Power generation 640x360.jpg

Конструкция

Aalborg Micro е изработен във вид на дълготрайна конструкция, която се синхронизира с нагревателна повърхност, състояща се от известен брой коаксиални тръби, аранжирани във вертикален или хоризонтален пластинчат корпус. Това осигурява дългoтрайна и безпроблемна производителност и предлага капацитети, вариращи между около 250-5000 kW.

Нагревателната повърхност на Aalborg Micro е проектирана за лесна поддръжка. Почистването може да се извършва или чрез пиролизен процес по време на работа в режим на празен ход, или с използване на опция за пръстени за отстраняване на саждите със сгъстен въздух, пара или вода.

. . .

Технически данни

 • Капацитет: 250 – 5000 kW

Страна на отработените газове::

 • Максимална температура на входа: 600  C (работа без продукт 530  C)
 • Минимална температура на изхода: Зависи от горивото на двигателя и състава на отработените газове
 • Загуба на налягане: В съответствие с изискването на клиента
.

Геометрия

 • Тегло (вкл. изолацията) 400 кг до 3900 кг
 • Диаметър (вкл. изолацията): 950 до 1870 мм
 • Височина (вкл. изолацията): 1700 до 2800 мм
 • Вход/изход на флуид: DN100
 • Входен/изходен колектор за отработен флуид: DN450 до DN1000
 • Изолация: 150 mm

How it works

.

Alfa Laval Micro - how it works illustration.png

Източници на среда

 • Гореща вода

  Централно отопление, ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха), приложения в процеси, органичен цикъл на класиране (ORC) (електричество) и др.
 • Триетилен гликол (TEG)

  Централно отопление, ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха), приложение в процес, органичен цикъл на класиране (ORC) (електричество) и др.
 • Маслен топлоносител

  Отопление
 • Пара

  приложения в процеси, парни турбини (електричество), пара за собствени нужди
.

Избрани изпълнени проекти

Производство на електроенергия в Китай

70 x Alfa Laval Micro 319 след газови двигатели за производство на топла вода.

Power generation in China 2

Димни газове от процес в Китай

3 x Alfa Laval Micro 406 и 2 x Alfa Laval Micro 410, използвани за регенериране на топлина от пещ за топене на алуминий, за целите на генериране на топла вода.

Process flue gas in China

Промишлен процес в Италия

Alfa Laval Micro 814 за приложение за топла вода след газов двигател.

Industrial process in Italy

Хотелиерство в Мексико

Alfa Laval Micro 210 за приложение за топла вода след газов двигател.

Hotel Industry in Mexico

Централно отопление в Дания

Alfa Laval Micro 714 за приложение за топла вода след няколко газови двигатели.

District heating in Denmark

Производство на електроенергия в Китай

11 x Alfa Laval Micro 422 с циклон за производство на пара.

Power generation in China