Micro

Топлообменникът Micro на Alfa Laval е компактен топлообменник за отработени газове, специално проектиран за регенериране на използваната топлина от малки газови турбини, както и от малки двигатели и от димни газове от чисти процеси.

alfa-laval-gas-heat-recovery-heat-exchanger

Икономично използване на използваната топлина

 • Малка заемана площ и тегло
 • Възможно е да се почиства по време на работа на двигател, турбина или процес
 • Изходният резултат може да се настройва според нуждите
 • Удължаване на периода между основно почистване, напр. чрез режим на работа на празен ход
 • Ниска инерция

При всяко използване, почти винаги е възможно допълнително намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това разходи. Тайната се крие в възстановяването на енергията, загубена като топлина на изгорелите газове. В качеството си на пионер в областта на регенериране на използваната топлина, Alfa Laval имат технология и опит, за да ви помогнат допълнително да повишите енергийната си ефективност.

Myanmar 640x360.jpg

Приложения

Aalborg Micro може да работи с различни носители, включително вода, пара, триетилен гликол (TEG) и маслени топлоносители (TFO). Сега топлообменниците Micro на Alfa Laval се използват за различни приложения в широка гама индустрии.

Power generation 640x360.jpg

Конструкция

Aalborg Micro е изработен във вид на дълготрайна конструкция, която се синхронизира с нагревателна повърхност, състояща се от известен брой коаксиални тръби, аранжирани във вертикален или хоризонтален пластинчат корпус. Това осигурява дългoтрайна и безпроблемна производителност и предлага капацитети, вариращи между около 250-5000 kW.

Нагревателната повърхност на Aalborg Micro е проектирана за лесна поддръжка. Почистването може да се извършва или чрез пиролизен процес по време на работа в режим на празен ход, или с използване на опция за пръстени за отстраняване на саждите със сгъстен въздух, пара или вода.

. . .

Технически данни

 • Капацитет: 250 – 5000 kW

Страна на отработените газове::

 • Максимална температура на входа: 600  C (работа без продукт 530  C)
 • Минимална температура на изхода: Зависи от горивото на двигателя и състава на отработените газове
 • Загуба на налягане: В съответствие с изискването на клиента
.

Геометрия

 • Тегло (вкл. изолацията) 400 кг до 3900 кг
 • Диаметър (вкл. изолацията): 950 до 1870 мм
 • Височина (вкл. изолацията): 1700 до 2800 мм
 • Вход/изход на флуид: DN100
 • Входен/изходен колектор за отработен флуид: DN450 до DN1000
 • Изолация: 150 mm

Как работи

.

Alfa Laval Micro - how it works illustration.png

Източници на среда

 • Гореща вода

  Централно отопление, ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха), приложения в процеси, органичен цикъл на класиране (ORC) (електричество) и др.
 • Триетилен гликол (TEG)

  Централно отопление, ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха), приложение в процес, органичен цикъл на класиране (ORC) (електричество) и др.
 • Маслен топлоносител

  Отопление
 • Пара

  приложения в процеси, парни турбини (електричество), пара за собствени нужди
.

Избрани изпълнени проекти

Производство на електроенергия в Китай

70 x Alfa Laval Micro 319 след газови двигатели за производство на топла вода.

Power generation in China 2

Димни газове от процес в Китай

3 x Alfa Laval Micro 406 и 2 x Alfa Laval Micro 410, използвани за регенериране на топлина от пещ за топене на алуминий, за целите на генериране на топла вода.

Process flue gas in China Micro 640x360

Промишлен процес в Италия

Alfa Laval Micro 814 за приложение за топла вода след газов двигател.

Industrial process in Italy

Хотелиерство в Мексико

Alfa Laval Micro 210 за приложение за топла вода след газов двигател.

Hotel Industry in Mexico

Централно отопление в Дания

Alfa Laval Micro 714 за приложение за топла вода след няколко газови двигатели.

District heating in Denmark

Производство на електроенергия в Китай

11 x Alfa Laval Micro 422 с циклон за производство на пара.

Power generation in China