HEXpert - Инструмент за избор на топлообменник

Alfa Laval HEXpert ви помага по-бързо от всякога да получите необходимите знания за продукта и приложението, за да намерите вашия идеален топлообменник. Просто отговорете на няколко кратки въпроса и ще получите персонализирана препоръка в съответствие с вашите нужди. Понастоящем инструментът покрива продукти с проектно налягане до 100 bar и проектни температури до 450°C.

About your configuration

  • Position
  • Design
  • Application
  • Purpose

What position does your exchanger have?

lava 640x360

Heater/Cooler

Condensation 640x360

Condenser

vaporization 640x360

Vaporizer

Heater/Cooler

Design


Please answer all fields as specific as possible.
Design pressure (g)
Design temperature
Plate/Tube Material
Heat duty

Application


Please answer all fields as specific as possible.
Main task of heat exchanger
Heating media:
Process media:
Process media 2:
What type of fouling do you have?
Cleaning method

Purpose


Please answer all fields as specific as possible.
Why are you interested in a heat exchanger
Indicate the main drivers
Existing technology
Indicate current installation limitations
Do you allow elastomer gaskets in your heat exchanger?

Condenser

Design


Please answer all fields as specific as possible.
Design pressure (g)
Design temperature
Plate/Tube material
Heat duty

Application


Please answer all fields as specific as possible.
Installation requirement
Subcooling:
Inerts in vapour:
Condensing deltaP< 0,5 kPa required:
What type of fouling do you have?
Cleaning method

Purpose


Please answer all fields as specific as possible.
Why are you interested in a heat exchanger
Indicate the main drivers
Existing technology
Indicate current installation limitations
Do you allow elastomer gaskets in your application?

Vaporizer

Design


Please answer all fields as specific as possible.
Design pressure (g)
Design temperature
Plate/Tube Material
Heat duty

Application


Please answer all fields as specific as possible.
What type of vaporizing duty?
Reboiler set-up
Heating media
Heating media
What type of fouling do you have?
Cleaning method

Why are you interested in a heat exchanger


Please answer all fields as specific as possible.
Why are you interested in a heat exchanger
Indicate the main drivers
Existing technology
Indicate current installation limitations
Do you allow elastomer gaskets in your application?

Персонализирана препоръка в четири прости стъпки

Как работи HEXpert? Лесно е! Първо ни кажете какъв е типът система за вашия топлообменник. След това въведете основните параметри на вашия работен режим. Третата стъпка включва отговор на няколко кратки въпроса относно вашето приложение и функцията на топлообменника. Накрая трябва да научим малко повече за целта на вашата инвестиция. След това натиснете „подаване“ и веднага ще получите експертна информация, съобразена с вашите нужди.