Diabon

Alfa Laval Diabon съчетава високоефективната способност за топлообмен на компактен пластинчат топлообменник с изключителна корозоустойчивост на графитния материал. Гамата Diabon™ предлага идеално решение за задачи, при които металните, стъклените или тефлоновите пластини не могат да отговорят на изискванията за корозоустойчивост, лесно обслужване и топлинна ефективност.

Diabon 640x360

Ефективност, надеждност и експлоатационна годност

  • Надеждна работа с висока корозоустойчивост
  • Икономии на енергия с висока топлинна ефективност
  • Отлично регенериране на топлината с малка температурна разлика между входящ и изходящ поток
  • Удължени интервали на сервизно обслужване с намалено замърсяване
  • Компактни устройства, спестяващи място, лесни за монтаж и обслужване

Нашите топлообменници Diabon може да се използват като нагреватели, охладители, обменници, кондензатори и изпарители за корозивни флуиди, включващи различни киселини и други органични и неорганични флуиди.

Съвместна инициатива за разработки между Alfa Laval и SGL Carbon

Пластинчатите топлообменници с уплътнение Alfa Laval Diabon™ са дело на съвместна инициатива за разработки между Alfa Laval и SGL Carbon. Комбинацията от ноу-хау за пластинчати топлообменници на Alfa Laval, съчетано с експертния опит на SGL Carbon в областта на графитните материали, доведе до най-оптималното решение за топлообмен, включващ силно корозивни флуиди като:

• солна киселина и газ във всички концентрации
• сярна киселина до 90%, флуороводородна киселина до 60%
• всички концентрации на фосфорна киселина
• разяждащи киселини в инсталации за обработка на повърхности
• електролити, използвани в минното дело
• смесени киселини
• хлорирани въглеводороди
• катализатори като алуминиев хлорид

Как работи

.

Пластинчатите топлообменници Alfa Laval Diabon™ функционират като традиционните пластинчати топлообменници с уплътнение с изключение на това, че пластините, които разделят флуидите, са направени от специални графитни материали. Пластините Diabon™се предлагат в три различни класа графитни материали: F100, NS1 или NS2.

Пластините са херметизирани в пакета с пластини чрез уплътнения от PTFE влакна, устойчиви на агресивни химикали и температури над 180°C (356°F). При монтажа уплътнението е сплескано до много тънък слой с дебелина приблизително 0,2 mm (0,078”), който осигурява минимален контакт с корозивните флуиди и дългосрочни периоди на надеждна работа. Уплътнението може практически да се съхранява за неограничени периоди.

Затягащите болтове с пружини върху рамката компенсират топлинното разширяване на пакета пластини, което намалява риска от напукване на пластините.

Комбинацията от силно завихряне и насрещен поток предлага максимално регенериране на топлината. Двата флуидни потока в канали между гофрирани пластини създават завихряне, което води до по-добър топлообмен от кожухотръбните или блоковите алтернативи. Насрещният поток позволява малка температурна разлика между входящ и изходящ поток, което осигурява възможност за голямо регенериране на топлината.

Diabon plate 640x360

Пластинчат топлообменник в уплътнена рамка течност/течност на Alfa Laval

Пластинчат топлообменник в уплътнена рамка – паронагревател на Alfa Laval

Двупроходен пластинчат топлообменник в уплътнена рамка на Alfa Laval

Изисквайте нови стандарти

Представяме ви най-съвременните уплътнени пластинчати топлообменници в света. Открийте как нашето следващо поколение от уплътнени пластинчати топлообменници ще ви донесе по-висока ефективност, по-добра надеждност и по-голяма експлоатационна годност.

Demand new standards Webbanner EN