GPHE-2016-hero-banner-image 1920x480
AlfaQ plate heat exchanger

Достигнете целите си за ефикасност

с качествени уплътнени пластинчати топлообменници

Уплътнени пластинчати топлообменници

Ефикасен топлообмен

Уплътнените пластинчато-рамкови топлообменници (GPHE) осигуряват ефективен топлообмен в компактно оборудване с малък габарит – много по-малки и по-ефикасни от тръбно-корпусните топлообменници.

Пластинчатите топлообменници са проектирани за оптимизиране на топлообмена, тъй като гофрираните пластини осигуряват далеч по-голяма повърхностна площ, чрез която може да се извлече топлината от един газ или течност в друг.

Уредите имат и гъвкав дизайн и са лесни за обслужване и поддръжка.

Ползи от уплътнените пластинчати топлообменници:

  • Прецизен топлообмен – по-близка температура на подхода, реален насрещен поток, 80-90% по-малък задържащ обем
  • Ниски общи разходи – ниска капиталова инвестиция, намалени разходи за инсталиране, ограничена поддръжка и експлоатационни разходи
  • Максимална надеждност – по-малко замърсявания, напрежение, износване и корозия
  • Екологосъобразност – минимално потребление на енергия за максимален ефект от процеса, по-малко почистване
  • Лесно разширяване на капацитета – просто добавяте или отстранявате пластини на съществуващата рамка

Продуктовата гама е изключително широка и се използва в режими за отопление, охлаждане, възстановяване на топлина, изпаряване и кондензиране в промишлености, вариращи от климатизация, изстудяване, охлаждане на двигатели, млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост до тежка преработвателна промишленост като нефтопроизводство и генериране на електроенергия.

 

Научете повече за GPHE в сравнение с тръбно-корпусните топлообменници

Вижте как работят GPHE топлообменниците

 

Не всички GPHE топлообменници са създадени еднакви

Уплътнените пластинчати топлообменници може да станат стандарт за отрасъла режими на отопление и охлаждане от общ характер, но технологията в GPHE топлообменник далеч не е стандартна. НЕ всички пластинчати топлообменници са създадени еднакво и сме виждали последиците от избиране на топлообменник единствено въз основа на цената. Разбираме, че цената е важна, но при редица обстоятелства разходите за ремонт или смяна на уредите, както и неефикасността на недостатъчно оразмерените уреди далеч надвишават първоначалните капиталови разходи.  

Когато избирате уплътнен топлообменник има редица характеристики на пластините и рамките, които бихте искали да обмислите. 

Щракнете тук, за да видите характеристиките на GPHE, които са от значение

 

Видове уплътнени пластинчати топлообменници

Индустриални - изключително разнообразна гама от топлообменници за употреба в различни видове индустрии

Сертифицирани от AlfaQ AHRI - подобни на индустриалните, но сертифицирани от AHRI за приложения за климатизация applications

Индустриален полузаварен - използва се при изстудяване, когато уплътненията не са подходящи за едната от преносните среди и когато се изискват по-високи проектни налягания

WideGap - използва се за приложения, включващи дисперсни течности, високовискозни флуиди и флуиди, съдържащи едри частици

Изпарители AlfaVap - произведен по поръчка изпарител с пластини с повдигащо се фолио на повърхността

Кондензатори AlfaCond - вакуумен кондензатор с компактна повърхност на пластините

Diabon - графитен топлообменник, използван за груба корозивна среда

 

Избор на подходяща GPHE топлообменник

Избирането на подходящ GPHE топлообменник може да е предизвикателство, но ние сме готови да помогнем. Създадохме опростено ръководство за избор, което ви насочва към най-добрия GPHE топлообменник за вашето приложение. Винаги обаче е най-добре да се консултирате с някой от нашите инженери експерти, за да се уверят те, че сте направили правилния избор.

Отидете към ръководството за избор

Свържете се с експерт по GPHE топлообменници

 

Обслужване на GPHE топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Alfa Laval предлага също така пълно 360° сервизно портфолио за уплътнени пластинчати топлообменници.

Научете повече

   

Допълнително обучение

Как работят GPHE топлообменниците

Пластинчата технология

Пластинчатите топлообменници в сравнение с тръбно-корпусните топлообменници

Метод за изчисляване

Изтегляне – „Теория на преноса на топлина“

 

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас