Хигиенна линия

Издигнете хигиената на технологичните процеси и продуктовата безопасност на по-високо ниво чрез хигиенната линия на Alfa Laval. Тази първокласна гама от пластинчати топлообменници оптимизира хигиената на технологичните процеси и енергийната ефективност. Специално разработена за хигиенни приложения, тя вдига цялостно стандарта по отношение на хигиената, като същевременно намалява въглеродния отпечатък за производители на храни, напитки, фармацевтични продукти и други.

Hygienic-line-range

Хигиенно подгряване и охлаждане с цел максимална продуктова безопасност, период на непрекъсната експлоатация и енергийна ефективност

  • Подобрена продуктова безопасност благодарение на уникалните конструктивни характеристики на плочите и уплътненията
  • Отлична способност за почистване благодарение на иновативния модел на плочите с цел подобрена хигиена
  • По-дълго време на работа между циклите на почистване благодарение на оптимизираното разпределение на медията
  • Висока ефективност на топлообмен, която свежда до минимум използването на енергия и материали
  • Опростена поддръжка с лесен достъп и уплътнение ClipGrip™ 

Ускорете устойчивостта с хигиенната линия на Alfa Laval. Тези първокласни пластинчати топлообменници са разработени с акцент върху хигиената и намаляването на използването на енергия, вода и почистващи медии.

Оптимизираното разпределение на потока и по-гладкият модел на плочите подобряват ефективността на топлообмена, като подобряват енергийната ефективност с до 15%. Тези характеристики също така допринасят за намаляване на спада на налягането с до 10%, като същевременно позволяват на топлообменника да има същата производителност.  

По подобен начин, използването на средно 10% по-малко стомана за производството на топлообменника в сравнение с предишните модели намалява емисиите на въглероден диоксид (CO2), отделящи се при производството на продукта. Издръжливи и енергийно ефективни, тези хигиенни пластинчати топлообменници помагат за намаляване на отпечатъка върху околната среда на хигиенните приложения при производството на храни и лекарства. 

.

Функционалности за подобрена хигиена

SmoothPort hygienic heat exchanger branded feature

 

Опростеният SmoothPort™ предотвратява натрупвания и увеличава максимално възможността за почистване и източване.

EquiFlow hygienic heat exchanger branded feature

 

Equiflow™ оптимизира потока на медията, позволявайки равномерна топлинна обработка с минимално замърсяване.

CleanChannel hygienic plate heat exchanger branded feature

 

CleanChannel™ улеснява отстраняването на частици по време на почистване, като така гарантира най-високите хигиенни стандарти.

.

 

Топлообменници от хигиенната линия – иновативна хигиенна ефективност 

Минимално замърсяване, отлично почистване и опростена поддръжка. Всички те са съчетани в хигиенната линия на Alfa Laval – пълна гама от първокласни топлообменници с несравнима хигиенна ефективност. 

 

Безопасен път към подгряване и охлаждане

В целия свят стандартите за безопасност на храните се повишават. С новата хигиенна линия Alfa Laval отговаря на призива за пълна гама от топлообменници, които са оптимизирани за хигиенна преработка.

 

SmoothPort – оптимизацията е в детайлите

Ако търсите оптимизирана хигиена на топлообменника, трябва да обърнете допълнително внимание на пластинчатия порт. SmoothPort е един от ключовете към несравнимата хигиенна ефективност на новата хигиенна линия от топлообменници на Alfa Laval.

Подобряване на чистотата и обслужването

След дълги години, в които подкрепя производителите на храни и напитки, Пале Мелчарт разбира важността на почистването и лесното обслужване при хигиенното подгряване и охлаждане.

Повишаване на ефективността и устойчивостта

Белен Вилялба помага на нашите клиенти да подобрят своите процеси за обработка на храни и напитки. Тя знае разликата, която може да направи един добре проектиран топлообменник.

.

Как работят пластинчатите топлообменници от хигиенната линия на Alfa Laval

Пространството между плочите образува канали. Портовете в горната и долната част на плочата дават възможност две различни медии да преминават през алтернативни канали. Горещата медия, преминаваща в единия канал, предава топлина през тънките плочи към студената медия в другия канал. Насрещният поток позволява да се постигне най-високата ефективност на топлообмен. 

Няколко хигиенни топлообменника се комбинират в една и съща рамка посредством свързващи плочи за определени етапи на технологичния процес, като например пастьоризация. Използването на няколко свързващи плочи дава възможност за създаването на допълнителни секции. Ако е необходимо препроектиране, смяната на входа и изхода на тези свързващи плочи става лесно.  

Alfa Laval пластинчат топлообменник с уплътнение, тип „течност/течност“ за хигиенни приложения

Многосекционен пастьоризатор GPHE на Alfa Laval

Многосекционен пластинчат топлообменник с уплътнение за хигиенни приложения