Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Laval – изпитване на структурна яко

Периодично техническо обслужване за уплътнени пластинчати топлообменници

Проактивният подход към безопасността и времето за експлоатация

Уплътнените пластинчати топлообменници са устойчиви, но както и останалото оборудване, те също се нуждаят от подходящо техническо обслужване. Периодичното техническо обслужване на Alfa Laval може да ви помогне да идентифицирате потенциални проблеми, като пукнатини или течове, така че да предприемете навреме необходимите действия и да избегнете неочаквани повреди. Благодарение на това периодично обслужване можете да планирате график за ремонт на пластинчатите топлообменници и да гарантирате безопасността на вашия продукт.

integrity test detector 640x360

Какво представлява изпитването на структурна якост?

Изпитването на структурна якост на Alfa Laval е разработено специално за уплътнени пластинчати топлообменници. То ви помага да научите повече за състоянието на вашите пластини и уплътнения. С тези познания вие можете да планирате работата по обслужване и ремонт на вашите уплътнени пластинчати топлообменници, да контролирате производствения си процес и да осигурите безопасността на вашия продукт. Проактивният подход ви дава увереност в надеждността на вашето оборудване.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Как се провежда изпитването на структурна якост?

Нашето изпитване на структурна якост предлага несравнима точност и безопасност. Нетоксична, незапалима смес от водород и азот се изпомпва през вашия уплътнен пластинчат топлообменник, разкривайки всички микроскопични пукнатини, корозия или умора на материала. Нашите прецизни датчици улавят всяко изпускане на газ и могат дори да идентифицират вида на дефекта – микропукнатини, корозия, повреда на уплътнението и др. Изпитването може да отнеме по-малко от 15 минути на секция.


Метод за изпитване на структурна якост

При разработването на нашето изпитване на структурна якост ние избрахме методология, която осигурява точност, безопасност, скорост и устойчивост.

Точност

Водородно-азотната смес е идеалното вещество за изпитване на състоянието на вашите уплътнени пластинчати топлообменници, понеже се разпръсква бързо и изцяло, разкривайки дефекти, през които течността не може да проникне, при това навсякъде във вашите топлообменници. Тъй като водородно-азотната смес се разсейва бързо след употреба и има много ниско съдържание на ppm в атмосферата, при нея има по-малка вероятност от фалшиви положителни резултати в сравнение с други проследяващи газове, като хелий например. Нашата автоматизирана система за детекция свежда до минимум риска от потребителски грешки.

Безопасност

Нашата водородна смес е незапалима (класифицирана по ISO 10156), не е токсична и не уврежда вашите пластини и уплътнения. Тя е одобрена за употреба в хранително-вкусовата промишленост и не замърсява вашето оборудване.

Скорост

Изпитването на вашите уплътнени топлообменници е бързо и удобно, тъй като не включва отваряне на пакетите от пластини. Ние просто свързваме газови помпи към дрениран топлообменник и резултатите могат да се видят 15 минути по-късно. След изпитването не се изисква почистване или други процедури, а освен това изпитването може да се прави и на труднодостъпни топлообменници.

Устойчивост

За разлика от хелия, който е оскъден и невъзобновяем природен ресурс, водородът и азотът са устойчиви, изобилни ресурси, които могат да се използват без екологично вредни резултати.

plant_with_bubble_640x360.jpg

Експеримент с балон за изпитването на структурна якост

В хранително-вкусовата промишленост безопасността е от първостепенно значение. Ние в Alfa Laval вярваме, че проактивността е най-добрият начин да се гарантира безопасно производство, и затова предлагаме изпитване на структурна якост на топлообменниците. Този видеоклип илюстрира нашия подход.

Гледайте видеоклипа, за да разберете как се провежда изпитването на структурна якост

С това изпитване нашите експерти могат да открият пукнатини в пластините на вашия топлообменник и да оценят риска от вътрешно замърсяване на флуида. Как се провежда? Гледайте тази обяснителна анимация.